Werkdruk bij lokale overheid gezien in een zakelijk perpectief

De werkdruk bij de lokale overheid neemt verder toe. Uitbreiding van taken, complexere maatschappelijke problemen en hogere eisen van burgers laten hun sporen na. De mogelijkheden voor een meer zakelijke aanpak komen hier aan de orde.

Trefwoorden: Tags: Organisatie