Werkt Nederland of is het alleen zijn uitkering kwijt?

Het kabinet presenteert een optimistische begroting 2007. Er is sprake van een begrotingsoverschot en er is ruimte voor lastenverlichting. Het kabinet ziet de doorgevoerde hervormingen als belangrijke oorzaak voor de gunstige uitgangssituatie. Het Centraal Planbureau denkt daar anders over.

Trefwoorden: Tags: Economie