Wet Fido dwingt tot actief renterisicomanagement

Ter beheersing van de renterisico's in de leningenportefeuille is in de Wet FIDO de renterisiconorm geintroduceerd. Daarmee is nog maar een eerste stap gezet naar een integraal renterisicomanagement. In deze bijdrage wordt een aantal analysemethoden besproken.

Trefwoorden: Tags: Financiering