Wet Maatschappelijke ondersteuning: Succes afhankelijk van uitvoerbaarheid

De Wet maatschappelijke ondersteuning is in voorbereiding. Gemeenten lopen zich warm voor de invoering ervan, die per 2006 is voorzien. Veel zaken zijn nog niet geheel duidelijk. Ondanks deze onduidelijkheden kan alvast een doorkijkje worden gegeven naar wat de gemeenten volgend jaar te wachten staat.

Trefwoorden: Tags: Sociaal domein; Zorg; Organisatie