Wethouders doorgaans onvoldoende op de hoogte van eigen pensioenvoorziening

De Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) regelt onder meer de pensioenvoorziening voor wethouders. Sinds medio 2001 is de APPA gewijzigd, met constquenties voor gemeenten. De mogelijkheid van waarde-overdracht dwingt te gemeenten goed na te denken over de pensioenvoorziening en de wijze waarop zij de risico's hiervan afdekken.

Trefwoorden: Tags: Organisatie