Wonen: de zorg van en voor iedereen

De Wet maatschappelijke ondersteuning hevelt een aantal zorgtaken over naar het lokaal niveau. Dat moet leiden tot beter op de vragers toegesneden zorg. Bij betrokkenen �in het veld� overheerst vooralsnog de scepsis. �Er is zo veel bureaucratie in dit land, terwijl creativiteit en ondernemingszin nodig is.�

Trefwoorden: Tags: Wonen; Zorg