Wonen en zorg niet langer gescheiden werelden

Onder druk van de vergrijzing en de verzelfstandiging van de corporaties worden de laatste jaren steeds vaker dwarsverbanden tussen wonen en zorg gelegd. De projecten waarbij wonen en zorg worden verbonden verlopen niet eenvoudig. Op diverse bestuurlijke niveaus moeten nog barri´┐Żres worden geslecht.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Zorg