Woningbouwplannen verzanden in woud van regelgeving

De woningproductie blijft ver achter bij de behoefte aan nieuwe woningen. De oorzaak daarvoor wordt door de verschillende partijen die bij de productie betrokken zijn nogal eens bij een van de andere partijen gelegd. Wel wordt breed onderkend dat de ingewikkelde regelgeving de productie geen goed doet. Slim organiseren van projecten blijkt echter al flinke winst op te kunnen leveren.

Trefwoorden: Tags: Wonen