Woningcorporaties en vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2004 zijn woningcorporaties in principe niet meer vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb). Voor het daadwerkelijk laten betalen van Vpb moet eerst het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) worden aangepast. Dan komt een deel van de huidige activiteiten onder de Vpb te vallen. Juist deze parti´┐Żle belastingplicht is weer onderwerp van discussie.

Trefwoorden: Tags: Wonen