Woonlastenstijging meerpersoonshuishoudens 1998-2003 in kaart

De gedachte dat de gemeentelijke lasten in de afgelopen jaren fors zijn gestegen, is breed verspreid. Wanneer de gemeentelijke tarieven worden gecorrigeerd voor inflatie en voor de stijging van het nominale gezinsinkomen, blijken de gemeentelijke lasten vrijwel constant te zijn gebleven. De OZB is dan zelfs licht gedaald.

Trefwoorden: Tags: Financiering