Wordt 2005 het jaar van de waarheid voor de OZB?

Het kabinet is voornemens het gebruikersaandeel in de onroerendezaakbelastingen af te schafen en de heffing op bedrijfspanden en het eigenaarsdeel op woningen te maximeren. In reacties is uitvoerig ingegaan op de functies van het gemeentelijk belastinggebied, zoals de afweging tussen nut van een voorziening tegenover belastingoffers en het opvangen van onevenwichtigheden in de Financi´┐Żle Verhoudingswet. Maar welke mogelijkheden houdt een gemeente over als deze in problemen komt door onzorgvuldig beleid? Of wanneer de begroting structureel niet sluitend is en de gemeente toch uitgaven doet, hoewel daarvoor geen toestemming is van de toezichthouder?

Trefwoorden: Tags: Financiering