Wordt het BTW-compensatiefonds een budgettair drama?

Nu veel gemeenten de voorbereiding voor de inpassing van het BTW-compensatiefonds (BCF) in hun financi�le administratie zijn gestart, wordt duidelijk dat de financi�le effecten van het BCF veel groter kunnen zijn dan verwacht. Het verschil in boekhoudmethode tussen Rijk en gemeenten speelt hierbij een belangrijke rol.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering