Wordt Nederland volgebouwd?

Na de presentatie van de Nota Ruimte is de discussie op gang gekomen over de vraag of Nederland volgebouwd gaat worden. De vrees bestaat bij een aantal partijen, dat de grotere decentrale vrijheid er toe zal leiden dat gemeenten ongecontroleerd bestemmingsplannen en projecten in gang zullen zetten.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening