Zes gouden regels voor effectieve concernsturing in gemeenten

In de jaren negentig gingen veel gemeenten over tot het decentraliseren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens het dienstenmodel. De laatste jaren groeit de belangstelling voor concernsturing.

Trefwoorden: Tags: Organisatie

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.