Zes gouden regels voor effectieve concernsturing in gemeenten

In de jaren negentig gingen veel gemeenten over tot het decentraliseren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens het dienstenmodel. De laatste jaren groeit de belangstelling voor concernsturing.

Trefwoorden: Tags: Organisatie