Zicht op de lokale rekenkamer

Op 7 maart 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur een feit geworden. In veel gemeenten zijn reeds belangrijke duale stappen gezet. Een aantal elementen moet nog nader worden ingevuld. E�n daarvan is het instellen van een gemeentelijke of lokale rekenkamer. Het belang van de rekenkamer, de keuze tussen rekenkamer of rekenkamerfunctie, de verhouding rekenkamer ten opzichte van de raad, de verhouding rekenkamer ten opzichte van de accountant en tenslotte de rol van een zogenaamd audit comittee, komen in dit artikel aan bod.

Trefwoorden: Tags: Financiering