Zijn de verworvenheden van operational auditing toepasbaar op public auditing?

Operational auditing heeft binnen het bedrijfsleven en bij grote overheidsorganisaties een stevige positie verworven. Het niveau van de interne audit functie is parallel hieraan sterk verbeterd. De verworvenheden van operational auditing zijn voor een groot deel van toepassing op de nieuwe functies die zich binnen het publieke domein ontwikkelen. Professioneel opgeleide internal auditors zullen in staat moeten zijn, een belangrijke bijdrage te leveren aan het succesvol implementeren van het overheidsbeleid.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering