Zonder betrokken ambtelijke organisatie, geen elektronische overheid!

De laatste jaren zijn veel initiatieven in gang gezet om de dienstverlening van de (lokale) overheid aan de burger te verbeteren. Om deze initiatieven tot een succes te maken, is een drastische verandering in competenties en taakverdeling bij de betrokken organisaties noodzakelijk.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Informatievoorzieningen

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.