Zonder grond geen beleid

Tijdens de BNG Themabijeenkomst Zonder grond geen beleid schetsten sprekers uit de drie overheidslagen hoe zij met de factor grond in hun ruimtelijk beleid omgingen. Het bezit van de schaarse grond is een machtsfactor bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Dat leidt soms tot ingewikkelde constructies tussen private en publieke partijen om het wenselijke beleid daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Trefwoorden: Tags: Wonen; EMIR