Zonder visie geen zinvolle dienstverlening van gemeenten

Gemeenten vervullen in de elektronische overheidsdienstverlening een belangrijke taak voor burgers en bedrijven. Om de ambities waar te maken zullen zij zich moeten bezinnen op de samenhang tussen de doelstellingen het informatiemanagement en de invoering van basisregistraties.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Informatievoorzieningen

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.