Zwalkend volkshuisvestingsbeleid

In slechts enkele jaren zijn de omstandigheden waaronder de woningcorporaties hun werk doen, totaal veranderd. Zo�n vijf jaar geleden was verkoop van sociale huurwoningen het motto; nu worden ze nadrukkelijk gevraagd de productie op te voeren. Van corporaties wordt verwacht dat ze bijdragen aan een aantrekkelijke gedifferentieerde leefomgeving. De voorgenomen splitsing in een publieke moeder en marktge�rienteerde dochters kan echter leiden tot marginalisering van de sociale sector, met een concentratie van zwakkere groepen.

Trefwoorden: Tags: Wonen