Exportkansen

- Vaak wordt in de pers gewezen op de kwetsbaarheid van Aziatische opkomende landen voor de internationale conjunctuur. Recent onderzoek van de Asian Development Bank (ADB) wijst echter uit dat dit effect niet moet worden overschat. Asian Development Outlook 2012 Update, oktober 2012. De Aziatische landen zijn vooral gevoelig voor een terugval van de Amerikaanse economie, maar juist het risico daarop is ons inziens momenteel niet al te groot. In haar najaarsprognose van oktober gaat de ADB ervan uit dat de groei zal terugvallen van 7,2 procent in 2011 naar ongeveer 6 procent dit jaar. In 2013 zou de groei alweer aantrekken naar 6,75 procent.

De terugval van de westerse vraag wordt enkel gevoeld in sommige kleine open economieën als Taiwan en Maleisië. In beide landen ondergaat de economische groei dit jaar meer dan een halvering naar circa 2 procent. Maar in de meeste andere landen is de teruggang van de bedrijvigheid gering of blijft deze zelfs uit.
Indonesië en Vietnam bijvoorbeeld groeien dit jaar volgens de  ADB met 5 respectievelijk 9 procent. De twee belangrijkste landen van de regio, India en China, blijven zich eveneens gunstig ontwikkelen. In India is de buitenlandse handel gering en wordt  de economische ontwikkeling vooral door binnenlandse factoren bepaald. De groei trekt aan van 5,6 procent dit jaar naar 6,7 procent in 2013. Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor China. Dit jaar rekent de ADB op een toename van het bbp met 7,7 procent tegen 9,3 procent in 2011. Deze vertraging werd veroorzaakt door de verkrapping van het monetaire beleid die gericht was op het tegengaan van een mogelijke oververhitting van de onroerendgoedmarkt. De prijzen van woningen zijn daardoor minder gestegen en dit jaar zelfs gedaald.

 

Toch is het de vraag of de bubbel is leeggelopen. Vermoedelijk zullen de monetaire autoriteiten pas op de plaats maken. Recente cijfers duiden op een toename van de activiteit in de industrie en de detailhandel, zodat de groeidip voorbij lijkt. Het komende jaar zal de Chinese economie met circa 8 procent groeien. Deze prognose wordt geschraagd door de recente verbetering van het ondernemersvertrouwen. In de Chinese industrie is de inkoopmanagerindex in oktober en november weer nipt boven de grens van 50 punten gekomen, na slechts twee maanden licht onder
dit niveau te hebben genoteerd. In de dienstensector bleef de vergelijkbare index ruim boven 50 punten. In oktober steeg de index 1,8 punt naar 55,5. In India steeg de inkoopmanagersindex in de industrie 1 punt naar 53,7. Elders in de regio is de situatie minder gunstig, maar ook daar tekent zich een verbetering af.
Zo steeg de inkoopmanagersindex van de industrie in Zuid-Korea en Taiwan in november licht naar 47,4 respectievelijk 47,8. In Hong-Kong is de inkoopmanagersindex nipt boven 50 punten gekomen. Indonesië kwam met 51,9 nipt lager uit dan in oktober.

De aanhoudende groei in de opkomende Aziatische landen is positief nieuws voor het eurogebied. De toenemende afzet naar Azië, maar overigens ook naar de Verenigde Staten, zal naar verwachting ook volgend jaar enig tegenwicht vormen voor de zwakke binnenlandse vraag. Ongeveer de helft van de uitvoer van de eurozone is bestemd voor derde landen. Volgens recente prognoses zal de totale export van goederen en diensten in 2013 met circa 2,5 procent toenemen. Voor ons land wordt een groei van de totale export van circa 3,75 procent voorzien. Deze cijfers zijn inclusief de uitvoer naar andere eurolanden. Eurolanden kunnen de groei van de export naar derde landen stimuleren  door hun concurrentiepositie te verbeteren. Mede dankzij de inspanningen van de Europese Commissie is dit proces in een aantal landen in gang gezet. Dat zal de komende jaren naar verwachting verder zijn vruchten gaan afwerpen.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.