Financiele markten

Het behoeft geen betoog, dat de economische perspectieven momenteel buitengewoon onzeker zijn. U denkt daarbij terecht aan de fiscale problemen in de eurozone of het mogelijke bankroet van Griekenland. Maar er zijn heel wat meer onzekere factoren te noemen. Zo zouden de oplopende spanningen tussen het westen en Iran mogelijk de olietoevoer kunnen bedreigen met alle gevol- gen voor de economie van dien. Nog verder weg van huis kan het risico op een onroerend goedcrisis in China worden genoemd. En last-but-not- least zijn de problemen in het bankwezen nog lang niet voorbij.

In navolging van andere centrale banken heeft de Federale Reserve besloten haar beleid transparanter te maken. Sinds vorig jaar houdt de centrale bank viermaal per jaar een persconferentie na afloop van de bijeenkomst van het monetaire beleidscomité FOMC waarin het beleid wordt toegelicht en vragen kunnen worden gesteld. Na de bijeenkomst van 25 januari j.l. heeft de Fed gezegd te steven naar een inflatie van 2 procent.

 

Ook sprak de Amerikaanse centrale bank de verwachting uit dat het gelet op de economische omstandigheden gerechtvaardigd lijkt de rentetarieven tenminste tot ver in 2014 op exceptioneel lage niveaus te houden. Daarbij refereerde de Fed naar het niveau van capaciteitsbenutting en de vooruitzichten voor de inflatie. De centrale bank is het afgelopen jaar begonnen met het doen van uitspraken over de langere termijn. Hiermee beogen de monetaire autoriteiten de rentetarieven op de kapitaalmarkt duurzaam laag te houden. Deze renteniveaus worden immers deels bepaald door de verwachtingen ten aanzien van de korte rente. Aangezien de rente niet meer kan worden verlaagd, kan de centrale bank alleen op deze wijze nog het renteniveau beïnvloeden. Ik zie daarbij even af van de mogelijkheid van een verdere aankoop van staatsleningen. In het recente verleden zijn er weliswaar twee programma’s van kwantitatieve monetaire verruiming geweest, maar de effectiviteit daarvan was discutabel.

Veel van deze veranderingen zijn positief, omdat het monetaire beleid inzichtelijker wordt. Bij de recente praktijk van uitspraken over het monetaire beleid op langere termijn kunnen evenwel vraagtekens worden gezet. In een omgeving die wordt gekenmerkt door grote onzekerheid zou je verwachten dat een centrale bank de beleidsruimte zo groot mogelijk wil houden.
Met deze uitspraken ontneemt de Fed de mogelijkheid de markten te verrassen, wat in specifieke omstandigheden wenselijk of noodzakelijk kan zijn. Nog veel belangrijker is, dat de centrale bank onnodige risico’s neemt. Het is best mogelijk, dat de Fed op de korte termijn over unieke informatie beschikt. Maar dat de Fed op langere termijn beter zou voorspellen dan de markt gaat er bij mij niet in. Nogal wat analisten sluiten bijvoorbeeld niet uit, dat het huidige zeer ruime monetaire beleid op enig moment zal leiden tot een sterke toename van de inflatieverwachtingen. Indien deze waarnemers gelijk krijgen, dan zal de centrale bank op de gemaak- te ‘belofte’ moeten terugkomen of - en dat is nog ernstiger - te  lang vasthouden aan het ingezette ruime monetaire beleid. Dat kan leiden tot een scherpe stijging van de inflatie of activaprijzen. In het verleden is het herhaaldelijk voorgekomen, dat het mone- taire beleid te laat werd verkrapt. Een voorbeeld hiervan ligt velen nog vers in het geheugen: de periode na het uiteenspatten van de internetbubbel in 2000.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.