Haute Couture

Met een aantal schitterende optredens van jonge talenten in het bijzijn van Hare Majesteit Koningin Máxima werd het jubileumjaar van de 100-jarige BNG Bank en het 50-jarige BNG Cultuurfonds afgesloten. Het is goed te zien dat jonge mensen ondanks, of misschien wel dankzij, de moeilijke economische omstandigheden hun creativiteit vertalen in onderscheidende performances.

Terug nu naar de realiteit van alledag. Sinds 4 november 2014 valt BNG Bank onder het toezicht van de Europese Centrale Bank. De voorbereiding op de overgang naar het ECB-toezicht heeft de betrokken medewerkers van de bank de nodige inspanning gekost. BNG Bank is ruimschoots geslaagd voor de stresstest die de banken moesten doorstaan. Wat betreft de Asset Quality Review, de beoordeling van de kwaliteit van de leningen en de daarbij behorende documentatie, moet worden geconstateerd dat ECB en BNG Bank het over de interpretatie van de boekhoudkundige regelgeving op een aantal onderdelen niet geheel met elkaar eens zijn. Hierover wordt nog intensief van gedachten gewisseld.

Het valt op dat Europese beleidsmakers en toezichthouders de banken steeds meer als een uniforme groep wensen te beschouwen. Er lijkt weinig aandacht te zijn voor de specifieke kenmerken van de diverse businessmodellen van banken, zoals die van de publieke sectorbanken met hun zeer lage risicograad. Een voorbeeld is de leverage ratio, waarvoor steeds meer stemmen opgaan om deze vast te stellen op 4 procent van het gecorrigeerde balanstotaal, in plaats van de 3 procent die de bank als uitgangspunt heeft genomen voor het beleid. De verdringing van de haute couture door confectie is ook een van de punten waartegen het Centre for European Policy Studies in een recente publicatie stelling neemt. Het rapport pleit voor voldoende nuance in de regelgeving voor de diverse typen banken. Een ander behartigenswaardig advies is het aanpakken van de overlap in toezicht van de Europese en de nationale toezichthouders.

Binnen het uitdijende toezichtregime en de strakkere regelgeving wil de bank haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Het recente klanttevredenheidsonderzoek geeft aan dat dit ook goed lukt. De score van 8,0 ligt weer boven de score van het vorige onderzoek en ruim boven de gemiddelde score van banken. De gesuggereerde punten voor verbetering neemt de bank ter harte.

BNG Bank heeft veel energie gestoken in het ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven van gemeenten

Opmerkelijk is dat de respondenten de bank nog niet direct associëren met duurzaam. BNG Bank heeft veel energie gestoken in het ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven van gemeenten. De uitgifte van de Social Responsibility Bond, van waaruit de balansfinanciering van de meest duurzame gemeenten in hun klasse kan worden verzorgd, is door de vakpers aangemerkt als een interessante noviteit op het gebied van duurzaam financieren. Daarnaast levert de bank maatwerk op het gebied van projectfinanciering, zoals de plaatsing van zonnepanelen op corporatiewoningen en de medefinanciering van een grootschalig windmolenpark. Binnen de bank denkt een MVO-commissie mee bij de ontplooiing en de vormgeving van initiatieven op het gebied van duurzame investeringen. Ook hier geldt dat BNG Bank haute couture wil leveren in plaats van confectie.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.