It's the economy, stupid!

Met een Au Fond onder deze titel debuteerde Ralph Pans ruim tien jaar geleden als collega-scribent. Teruglezend, valt op hoeveel zaken die hij in dat debuut aanstipte nu weer volop in de aandacht staan. Ik noem: de zorgelijke economische omstandigheden, het snel oplopen van de werkloosheid en het broze herstel dat pas over ruim een halfjaar enige vorm zal krijgen. In zijn Au Fond legde hij de nadruk op het belang van maatregelen die moeten bijdragen aan het herstel van de economie en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Het besef dat er meer moet gebeuren dan bezuinigen alleen, begint ook nu bij politici door te dringen.

Ralph is een verbinder.
En verbinders kunnen we niet genoeg hebben.

Dat ik teruggrijp naar het eerste Au Fond van Ralph is niet zozeer ingegeven door zijn voorspellende gaven als wel door het gegeven dat aan zijn directe bemoeienis  en inzet voor de gemeentelijke overheden nu een eind is gekomen. Per 1 maart is hij bij de Raad van State begonnen. Wanneer we zijn Au Fonds nog eens doorbladeren komt als rode draad het uitgangspunt naar voren dat de decentrale overheid, met een professioneel opererend bestuur en ambtenarenapparaat, als volwassen moet worden beschouwd. Een overheidslaag waaraan eisen gesteld mogen worden, maar die daartegenover ook verwacht als serieuze gesprekspartner te worden beschouwd. En die een faire behandeling wenst op centraal niveau wat betreft het toebedelen van taken, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en middelen.

Juist dit uitgangspunt dat het functioneren van de decentrale overheid op lange termijn dient te waarborgen, dreigt onder te sneeuwen nu politici op centraal niveau vooral lijken te worden gestuurd door primaire reacties vanuit de achterban. Hopelijk kan Ralph vanuit zijn functie bij de Raad van State een gezond tegenwicht bieden aan deze tendens die ook in wetgeving naar voren komt.

Ralph Pans en ik hebben bijna negen jaar samengewerkt. En uit de grond van mijn hart: het is een ‘feestje’ om met Ralph te verkeren. Altijd constructief, altijd hartelijk. De humor is altijd dichtbij. Altijd verder en breder denkend dan het probleem waar het op dat moment over gaat. Dat blijkt ook uit de gepubliceerde geschriften van de afgelopen jaren. Ralph is een verbinder. En verbinders kunnen we niet genoeg hebben. Ik hoop van harte dat ik hem nog vele malen mag ontmoeten.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.