Licht herstel economie

Onlangs maakte Eurostat bekend dat de economie van de eurozone in het tweede kwartaal volgens voorlopige cijfers 0,3 procent gegroeid is ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het bericht kreeg veel aandacht in de pers. Dat was niet verwonderlijk aangezien de bedrijvigheid in de eurozone al zes kwartalen achtereen gedaald was. Vooral in Duitsland en – enigszins verassend –
in Frankrijk nam de bedrijvigheid toe. Uit cijfers van het nationale bureau voor de statistiek blijkt dat de groei bij onze oosterburen breed gedragen was. Export en investeringen namen relatief sterk toe, maar ook de consumptie groeide. In Frankrijk nam de consumptie eveneens toe, maar groeide de export slechts licht.
Bijna de helft van de groei was te danken aan een toename van investeringen in voorraden. Jaar op jaar bezien zijn de Duitse en Franse economie eveneens licht gegroeid. In Italië, Spanje en ons land was op deze basis nog sprake van een stevige krimp van de bedrijvigheid (zie grafiek).

Groei bpp in Duitsland en Frankrijk, krimp in Italië, Spanje en Nederland

 

Het groeicijfer in de eurozone kwam overigens niet onverwacht. De afgelopen maanden bleek al uit diverse cijfers dat het vertrouwen in de economie van ondernemers en – in mindere mate – van consumenten in de lift zat. En deze tendens lijkt door te zetten.
Uit de inkoopmanagerssurvey van de maand juli bleek dat de index in de dienstensector in navolging van de index van de industrie boven het niveau van 50 punten kwam. Dat duidt op groei van de bedrijvigheid in beide sectoren. Terwijl in Duitsland de indices in beide sectoren licht stegen en ruim boven de
50 punten uitkwamen, daalden de indices in Frankrijk tot beneden deze grens. Mede gelet op de genoemde scherpe toename vande voorraadinvesteringen zou de economische groei in Frankrijk in het derde kwartaal heel wel kunnen terugvallen. Aangezien het hier om de op een na grootste economie gaat, moge het duidelijk zijn dat het economisch herstel in Europa nog fragiel is. Wij verwachten dan ook dat het tempo van economische groei in 2014 gematigd zal blijven.

Dat de Europese economie weer groeit, is uiteraard goed nieuws voor ons land. De Nederlandse economie is al enige tijd een achterblijver. Dat was ook in het tweede kwartaal nog het geval. Het bbp liep conform verwachting 0,2 procent terug. Vooral een forse daling van de consumptie (0,8 procent) was daaraan debet. Het was echter vooral de marginale groei van de export die teleurstelde. Indien het conjunctuurherstel in Europa evenwel doorzet, dan is het slechts een kwestie van tijd voordat de uitvoer aantrekt. Niet minder dan driekwart van onze uitvoer gaat immers naar Europese landen. De concurrentiepositie van het bedrijfsleven is volgens diverse onderzoeken nog steeds gunstig en zal het herstel van de export dus niet in de weg staan. Dat herstel is hard nodig, aangezien de binnenlandse vraag voorlopig nog onder druk blijft staan. De regering zal op Prinsjesdag bezuinigingen van 6 miljard euro bekend maken. Als er geen maatregelen worden getroffen,  zal het tekort in 2014 volgens het CPB uitkomen op 3,9 procent van het bbp, veel hoger dan de toegestane 3 procent. De consumptie wordt ook geremd door de verdere verslechtering van de arbeidsmarkt. De werkloosheid is in de afgelopen maanden sterk opgelopen en zal dit jaar hoger uitkomen dan eerder werd verwacht. Een lichtpuntje is dat de woningmarkt na jaren van teruggang tekenen van stabilisatie vertoont. De huizenprijs is in juli licht gestegen en de woningverkopen zijn sinds april licht toegenomen. De investeringen in woningen daalden in het tweede kwartaal minder dan in voorgaande kwartalen.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.