Overheidsinvesteringen gedaald

In het vierde kwartaal van 2015 was nog sprake van een toename van 3,1%. Vooral bij gemeenten(-15,4% jaar op jaar) was sprake van een afnemende investeringsactiviteit.

Vooral bij gemeenten(-15,4% jaar op jaar) was sprake van een afnemende investeringsactiviteit

De gemeenten investeerden in het eerste kwartaal EUR 1.555 miljoen. Dat was overigens EUR 72 miljoen. (bijna 5%) meer dan in het voorgaande kwartaal.

GROEI ECONOMIE ZET DOOR
De gunstige conjunctuur in ons land houdt aan. In het eerste kwartaal groeide de bedrijvigheid na correctie voor seizoen effecten met 0,5%. Jaar op jaar groeide de economie met 1,4% tegen 1,6% in het vierde kwartaal. De groei vond vooral plaats in de sectoren bouwnijverheid (7,7%) en zakelijke dienstverlening (5,2%).

Klantsectoren BNG Bank
In de sectoren waarin de BNG Bank actief is, liep de ontwikkeling uiteen. De sector verhuur en (ver)koop van onroerend goed maakte een groei door van 3,5% tegen 2,4% in het vierde kwartaal. In de sector overheid en zorg groeide de activiteit in het eerste kwartaal met 0,5% jaar op jaar. Na een krimp van 0,4% in het vierde kwartaal.

De private consumptie - met 44% van het bbp verreweg de grootste bestedingscategorie - nam in de eerste drie maanden van het jaar met 0,9% jaar op jaar toe. In het vierde kwartaal groeide de consumptie met 1,2% jaar op jaar.

Afname consumentenvertrouwen
Dat had onder meer te maken met een afname van het consumentenvertrouwen van het CBS die mede samenhing met de onrust op de financiële markten in het voorjaar. De indicator van de koopbereidheid, een belangrijk onderdeel van het consumentenvertrouwen, nam vooral in februari af, maar heeft zich sindsdien hersteld. Ook door de toename van de werkgelegenheid en de belastingverlaging per 1 januari jl. blijven de inkomensvooruitzichten gunstig.

INVESTERINGSGROEI AFGEVLAKT
De investeringen in vaste activa namen het eerste kwartaal toe met 7,7% jaar op jaar. In het vierde kwartaal bedroeg de investeringsgroei nog ruim 9%. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door de versobering van de fiscale faciliteiten met betrekking tot bedrijfsauto's per 1 januari van dit jaar. Ondernemingen hebben in anticipatie hierop aankopen van bedrijfsauto's naar voren gehaald, waardoor de bedrijfsinvesteringen in het eerste kwartaal beduidend minder sterk toenamen.

22% investeringsgroei woningen
De investeringen in woningen groeiden het eerste kwartaal opnieuw sterk, namelijk met 22% jaar op jaar. In het vierde kwartaal was dat nog 18,8% jaar op jaar. De vooruitzichten voor de private investeringen blijven gunstig (grafiek 1), gelet op het relatief grote vertrouwen van ondernemers in het tweede kwartaal, volgens onderzoek van het CBS.

investeringen in vaste activa

STERKE GROEI EXPORT
De uitvoer van goederen en diensten steeg het eerste kwartaal met 4,8% jaar op jaar tegen 5,1% in het vierde kwartaal. De groei van de uitvoer is mede te danken aan de gunstige concurrentiepositie. Onder invloed van het ruime monetaire beleid van de ECB is de eurokoers in 2015 gedaald.

De reële effectieve eurokoers lag in het vierde kwartaal van 2015 6% lager dan twee jaar geleden. De reële effectieve eurokoers is de nominale eurokoers gewogen naar het aandeel van de belangrijkste handelspartners en gecorrigeerd voor loonkostenontwikkeling. De invoer steeg het eerste kwartaal met 6,6% jaar op jaar. In het vierde kwartaal was dat 7,0%. Een jaar geleden bleef de toename van de invoer nog achter bij de uitvoer.

gunstige ontwikkeling Economie

De cijfers over het eerste kwartaal illustreren dat de Nederlandse economie zich gunstig ontwikkelt. Voor dit jaar verwachten we een economische groei van circa 1,6% (herzien van 2,0%). De verlaging hangt samen met opwaartse bijstellingen van cijfers over de afgelopen jaren door het CBS. De expansie wordt vooral gedragen door de private consumptie en de investeringen in woningen.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.