Samen optrekken

Op uitnodiging van BNG Bank discussieerden onlangs vertegenwoordigers van gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen over de (semi)-publieke sector in 2025. Een aantal interessante observaties wil ik graag met u delen. Verwacht wordt dat de sociale verschillen in ons land zullen toenemen. Een steeds groter wordende groep zal niet of maar gedeeltelijk profiteren van de verwachte welvaartsgroei. Niet alleen zullen de verschillen in sociaal opzicht toenemen, in relatie hiermee zullen ook geografisch gezien de verschillen toenemen.

Duidelijk is ook, dat de uitdagingen waarvoor de spelers in het maatschappelijk domein zich gesteld zien, steeds meer met elkaar verweven zijn, waardoor ‘stand-alone’ oplossingen niet altijd meer afdoende zijn. Een voorbeeld. Het aantal ouderen boven de 85 jaar zal flink toenemen. Deze groep heeft een hoge zorgvraag, die voor een deel moet worden ingevuld door mantelzorgers. Het beleid om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen, vraagt om woningen die ook zijn ingericht op het kunnen verlenen van deze zorg. En dat heeft dan weer consequenties voor de ruimtelijke ordening. Goed wonen vermindert immers de zorgvraag.

Zorg, volkshuisvesting en lokale overheid moeten gecoördineerd optrekken en lokaal toegesneden oplossingen vinden.

De toenemende mogelijkheden op het gebied van E-health vragen nieuwe investeringen van zorginstellingen en corporaties. En daarmee komen we op het punt dat zorg, volkshuisvesting en lokale overheid gecoördineerd moeten optrekken en lokaal toegesneden oplossingen moeten vinden. Het lokale niveau zal steeds verder aan belang winnen, zo is de verwachting. Lokale partijen domineren de gemeenteraadsverkiezingen in toenemende mate. De betrokkenheid van burgers bij plaatselijke onderwerpen groeit. De verschillen tussen gemeenten zullen toenemen. Bestaande systemen en geldstromen leiden niet in alle gevallen tot de meest verstandige transacties.

Bij investeringen komen de potentiële besparingen, die zich overigens ook op een ander vlak kunnen manifesteren, steeds nadrukkelijker in beeld. Een interessant voorbeeld dat in de discussie naar voren kwam, zijn de maatregelen om kansen voor mensen op de arbeidsmarkt te vergroten. Investeringen worden dan gerechtvaardigd door de besparingen die op de sociale uitkeringen worden bereikt. Hier kunnen het bedrijfsleven en de lokale overheid samen optrekken.

De corporaties staan onder grote druk de investeringen in betaalbare woningen op te voeren. Differentiatie in woningtype en afwerking wordt als mogelijke oplossing gezien om de productie wat op te voeren. De verschillen tussen de regio’s zijn groot; in de meer perifere gebieden waar krimp aan de orde is, is de problematiek van de corporaties van een heel andere orde. Ook hier is het ruimtelijk beleid van de gemeenten in de regio een cruciale factor.

Al met al zullen de spelers op het maatschappelijk veld afhankelijk van de concrete opgave steeds nauwer met elkaar samenwerken. De differentiatie in de vormen van samenwerking zal toenemen. Er ontstaan nieuwe arrangementen. BNG Bank heeft de ambitie om haar belangrijke rol als financier ook in dit gedifferentieerde veld te kunnen blijven vervullen.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.