Tandje erbij

De wijze waarop in het Verenigd Koninkrijk de campagne pro en contra is gevoerd laat zien dat we de voordelen niet als 'taken for granted' moeten zien, maar ook nadrukkelijk moeten uitdragen.

Een recent overzicht in het Financieele Dagblad becijferde de kosten per inwoner per jaar op EUR 280, en de welvaartsvoordelen van de EU - met al zijn onvolmaaktheden - in de huidige vorm op het vijf- tot achtvoudige. Het voordeel is te groot om in de waagschaal te stellen.

Profijt van EFSI

Een van de initiatieven die aan het voordeel bijdraagt door de economische structuur te verbeteren is het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). In een eerdere bijdrage ben ik al op de werking van het fonds ingegaan. Hoe kan ons land profiteren van het fonds?

Flinke opgave
Qua infrastructuur en duurzaamheid staat ons land nog voor een flinke opgave, zo komt uit analyses en studies, onder meer van het Centraal Planbureau, naar voren. Tegelijkertijd is het gevoel dat projecten niet van de grond komen, ondanks de intentie van grote institutionele beleggers om meer in ons eigen land te investeren. Dit punt vormt regelmatig onderwerp van bespreking tussen diverse betrokken partijen.

De waarneming van BNG Bank is dat grote projecten met een overwegend publieke component, zoals rijkswegen, wel van de grond komen. Anders ligt het bij projecten waar de private component overheerst en de publieke component klein is. Denk daarbij aan glasvezelnetwerken, warmtenetwerken, geothermieprojecten, maar ook aan verduurzaming van woningen.

Verduurzaming van woningen zou hoog op de agenda moeten staan aangezien Nederland achterloopt in de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen

Zeker dit laatste punt zou hoog op de agenda moeten staan, aangezien ons land achterloopt in de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen.  Veelal is de omvang het breekpunt. Het EFSI wenst om efficiencyredenen grote volumes te verwerken. 

Kansrijke projecten

Enige tijd terug is door het ministerie, investeringsagentschap, institutionele beleggers en BNG Bank overleg gevoerd hoe ook deze investeringen vlot kunnen worden getrokken. Een van de actieplannen die nu wordt uitgevoerd is het benoemen door elke partij van een aantal kansrijk geachte projecten.

Betrokkenen analyseren momenteel projecten om deze concreet aan te pakken, waar mogelijk met steun van het EFSI

Daarbij wordt een analyse gemaakt wat nodig is om het project te doen slagen, welk type financiering daarvoor nodig is (eigen vermogen of vreemd vermogen) en welke obstakels daarvoor moeten worden opgelost. De projecten die het vaakst worden genoemd zullen als eerste worden aangepakt. Daarbij zal nadrukkelijk naar de mogelijkheden van het EFSI worden gekeken.

Opschakelen
Door actief te participeren en waar nodig het voortouw te nemen geeft BNG Bank invulling aan de 'plus' uit de bijgestelde strategie. Deze concrete aanpak levert eerder resultaat dan op institutionele vormgeving gerichte voorstellen waarbij de aandacht en energie te zeer op zal gaan aan management en governance vraagstukken. Een andere inrichting van het huidige stelsel kan nuttig en nodig zijn, maar laten we eerst de investeringsproblemen aanpakken.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.