Tweehonderd jaar BNG Bank

Dit jaar viert BNG Bank haar honderdjarig bestaan. Dat doen we feestelijk, maar met gepaste soberheid. Samen met het BNG Cultuurfonds dat vijftig jaar bestaat, bieden we jonge talentvolle kunstenaars een podium. In dit nummer van B&G wordt kort ingegaan op de bewogen ontstaansgeschiedenis van de bank, vooruitlopend op de publicatie van een boekwerk waarin op een wetenschappelijk verantwoorde manier de ontwikkeling van de bank onder steeds wisselende omstandigheden wordt beschreven.

De 37 gemeenten die het initiatief van de VNG in 1914 oppakten door daadwerkelijk te participeren in het aandelenkapitaal van de bank, kunnen met voldoening terugkijken op het resultaat. We mogen hen en de directie en raad van commissarissen dankbaar zijn. Zij moesten zich in die tijd als koorddansers op het slappe koord staande zien te houden.

BNG Bank houdt vast aan het gekozen uitgangspunt om bank te willen zijn van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang

Zo moeilijk als het begin was, zo onomstreden is de positie van de bank nu. Een hoge waardering bij raters en in de financiƫle wereld maakt de bank tot een aantrekkelijke tegenpartij voor beleggers. Dit leidt tot lage tarieven voor de klanten. Uitdagingen zijn er volop. Strengere regelgeving uit hoofde van Bazel III en het toezicht van de ECB zullen een grote druk op de organisatie leggen. Daarbij is het nodig om als gevolg van diezelfde regelgeving het kapitaal te vergroten. In het geval van BNG Bank zal dit voor een groot deel uit winstinhouding moeten komen.

Het is verleidelijk om bij de start van het tweede centennium te filosoferen over de situatie waarin de bank en haar klanten zich aan het eind daarvan zullen bevinden. Mogelijk is de euro vervangen door de global, of is een munt als de bitcoin een volwaardig alternatief geworden. Hoe zien de bestuurslagen eruit? Gaat de schaalvergroting door, is er nog ruimte voor provincies of zelfs voor 'Den Haag' in het bestuurlijk bestel? Of komen er kleinere bestuurlijke eenheden voor de functies die dicht bij de burger staan, zoals maatschappelijke zorg en onderwijs, terwijl de ruimtelijke indeling en infrastructuur op het naastliggende hogere bestuursniveau komen? Wat is de impact van de voortschrijdende zorgtechnologie op de behoefte aan fysieke cure- en carefaciliteiten en op de levensverwachting en -kwaliteit van de mensen? Leidt de toenemende mobiliteit binnen de Europese Unie tot wijziging in de bevolkingssamenstelling, en daarmee tot wijziging in de woningbehoefte? Leidt dit uiteindelijk tot vervaging van de huidige, voor sommigen in steen gebeitelde, landsgrenzen?

Wie de toekomstvoorspellingen van 'zieners' uit het verleden confronteert met de nuchtere werkelijkheid van nu, moet constateren dat ontwikkelingen zich vaak in een veel trager tempo voltrekken dan is voorspeld en vaak een andere wending nemen. Ik blijf liever met beide benen op de grond. BNG Bank houdt vast aan het gekozen uitgangspunt om bank te willen zijn van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Die koers is honderd jaar succesvol gebleken en zal dat naar mijn overtuiging ook in de komende honderd jaar blijken te zijn. In welke verschijningsvorm dan ook.

Die toekomst wil ik overigens graag beginnen met u veel goeds en wijsheid toe te wensen voor 2014.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.