Afschaffing precario raakt meerjarenraming gemeenten

Op 21 maart is de Eerste Kamer bij hamerslag akkoord gegaan met het wetsvoorstel  dat de precarioheffing op nutsnetwerken afschaft. Hiermee is een kwestie beslecht die sinds 2004 op de wetgevende agenda stond. Op uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer zijn er verschillende wetsvoorstellen hiertoe ingediend en vervolgens wegens complicaties en tegenstand verzand.

De precarioheffing is veel ingevoerd na afschaffing van de gebruikersheffing ozb-woningen.

Voorname steen des aanstoots was, dat gemeenten die deze heffing invoeren de heffing "exporteren" doordat de belastingplichtige nutsbedrijven in het hele verzorgingsgebied dezelfde tarieven moeten hanteren en dus niet-inwoners laten meebetalen. 

Als dit al een probleem is, dan zou dit ook op te lossen zijn door nutsbedrijven, evenals watermaatschappijen, het recht te geven in verschillende gemeenten verschillende tarieven te heffen. Deze door de VNG aangedragen oplossing is uiteindelijk niet overgenomen, hetgeen nu leidt tot een ongewenste inkrimping van het lokaal belastinggebied.

In de praktijk betekent e.e.a. dat gemeenten die voor 10 februari 2016 een verordening met tarief hebben vastgesteld kunnen blijven heffen tot en met 2021. Als na genoemde datum de tarieven zijn verhoogd, dan moeten deze tarieven op 1 juli 2017 weer verlaagd worden tot maximaal het op 10 februari 2016 geldende tarief.  Als de aanslagen 2017 al zijn opgelegd, levert dit een administratief gedoe op met ambtshalve verlaging van deze aanslag blijkt uit berichtgeving van het ministerie van BZK. De paar gemeenten die de heffing na 10 februari 2016 hebben ingevoerd, moeten hem per 1 juli weer afschaffen.

De lengte van de overgangstermijn was uiteindelijk het voornaamste onderwerp van debat. De nu gekozen termijn betekent, in tegenstelling tot hetgeen de minister in de Tweede Kamer aangaf, dat de colleges die na de volgende verkiezingen aantreden geconfronteerd worden met een gat in de meerjarenraming omdat in het laatste collegejaar niet meer geheven kan worden.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.