BNG Bank Duurzaamheidsfonds

"Sport en bewegen katalysator voor financiering van duurzame investeringen"

geurt thomas

Geurt Thomas is een bekende naam binnen de BNG Bank. Hij is 70 jaar en inmiddels met pensioen, maar heeft zijn hele werkzame leven bij de bank gewerkt in verschillende leidinggevende functies. Als Directeur Secretariaat en Economisch Onderzoek (SEO), wat hij zelf ‘een geweldige functie’ noemt, had hij te maken met een combinatie van aandachtsvelden, zoals macro-economisch onderzoek, Europese samenwerking tussen publieke banken, maatschappelijk verantwoord ondernemen en strategie. In die hoedanigheid zat hij in diverse overlegorganen en voerde hij overleg met ministeries, waaronder het ministerie van Financiën. Doordat hij verschillende posities binnen de bank bekleedde heeft hij zich ontwikkeld tot iemand met een overkoepelende blik en een duidelijke visie ten aanzien van de strategie van BNG Bank. Hij was aangenaam verrast toen hij na zijn pensionering door de bank werd gevraagd om deel uit te maken van het bestuur van het BNG Duurzaamheidsfonds.

“Als het BNG Duurzaamheidsfonds er niet zou zijn,zou ik het fonds alsnog in het leven roepen.”

 

Naast zijn werk voor het BNG Duurzaamheidsfonds is Geurt Thomas op verzoek af en toe als specialist actief voor de gemeente Leidschendam, zijn woonplaats. Zijn kennis op het gebied van risicomanagement is daarbij nuttig. Dat geeft veel voldoening, vooral als een besluit dan op basis van betere argumenten kan worden genomen. Hij heeft niet de intentie om het werk van consultants overbodig te maken, maar zou het toejuichen als meer gepensioneerden hun kennis op deze wijze zouden inzetten. “Als ik langs de tennisbaan sta, zie ik al die senioren daar een balletje slaan. Daar zit veel expertise tussen waar je in adviserende zin best wat mee zou kunnen. Het is jammer om dat niet te gebruiken.”

Kleine financieringen in een maatschappelijke context

Het BNG Duurzaamheidsfonds is op initiatief van de BNG Bank in eerste instantie in het leven geroepen om financieringsvraagstukken van overheden van veelal kleinere omvang, die niet passen binnen BNG Bank, van een mogelijke alternatieve oplossing te voorzien. Het fonds voorziet in financieringen voor diverse organisaties en ondernemers, die daar maatschappelijke impact mee willen realiseren. Deze financieringen werden door banken slechts met tegenzin aangeboden, omdat het relatief dure producten zijn. Maar doordat het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid steeds nadrukkelijker op de agenda kwam, was er toch een groeiende behoefte aan deze financieringen. Het BNG Duurzaamheidsfonds is in dat gat gesprongen en heeft daar een goede en betaalbare oplossing voor gevonden. Geurt Thomas: “Als het BNG Duurzaamheidsfonds er niet zou zijn, zou ik het alsnog in het leven roepen, want het past precies. De bank hoeft geen nee te verkopen bij die kleine kredieten, zodat overheden en bv VvE’s hun ambities kunnen realiseren. En het past precies in de strategie van de bank wat betreft duurzaamheid.”

“Wij kijken naar duurzaamheid in een bredere context, dus naar de maatschappelijke impact.”

BNG Bank Duurzaamheidsfonds 

Duurzaam samenwerken en vernieuwen

Het bestuur van het BNG Duurzaamheidsfonds heeft zich aanvankelijk geconcentreerd op het vergroten van de bekendheid van het fonds. Het uithangbord ‘duurzaamheid’ mag breed worden geïnterpreteerd. “De projecten hoeven voor ons niet per se te gaan over verduurzaming in de zin van het opwekken van schone energie, zuinige verlichting of isolatie. Wij kijken ook naar duurzaamheid in een bredere context, dus naar de maatschappelijke impact. Als dat samen kan gaan met energiebesparing is dat natuurlijk mooi, maar het is geen vereiste.”

Een belangrijk wapenfeit is de samenwerking die is gerealiseerd met de Stichting Waarborgfonds Sport. Die stichting verstrekt borgstellingen zodat plannen van sportverenigingen realiteit kunnen worden en staat garant voor de Sportleningen, die vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds tegen een aantrekkelijke rente worden verstrekt.

De werkzaamheden in het bestuur worden door de bestuursleden gezamenlijk uitgevoerd. Geurt Thomas let vooral op het risicomanagement en de financiële gang van zaken en samen met de andere bestuursleden houdt hij zich bezig met het algemeen beleid. Een andere taak van het bestuur is het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Momenteel wordt er gediscussieerd over de financiering van projecten in relatie tot maatschappelijke gebouwen onder garantie van gemeenten.

“Sport zorgt voor maatschappelijke verbinding, voor veel contacten tussen mensen. Daarom vind ik sport en bewegen zo enorm belangrijk.”

Maatschappelijke impact van sport en bewegen

Sport speelt in het gezin van Geurt Thomas een belangrijke rol. Iedereen is een actief sportbeoefenaar. Geurt zelf heeft zich op en naast het sportveld als bestuurder ingezet voor verschillende organisaties. Hij is lid geweest van de Kopgroep Sport en Bewegen, een sportraad in Leidschendam, die bemand wordt door vrijwilligers. Hij is bovendien trainer bij de plaatselijke tafeltennisvereniging en doet aan walking football. Deze passie voor sport heeft hij doorgegeven aan zijn kinderen en inmiddels ook aan zijn twee kleinkinderen. Behalve dat sporten gewoon leuk is, ziet hij investeringen in goede en toegankelijke sportvoorzieningen terugvloeien in lagere zorgkosten en minder ziekteverzuim. “Sport en bewegen dragen in preventieve zin bij aan de gezondheid van mensen. Dat is ontzettend belangrijk als je je realiseert dat wij in Nederland jaarlijks tussen de 80 en 100 miljard euro uitgeven aan de gezondheidszorg.”

Niet alleen de financiële effecten van sport en bewegen op de gezondheidszorg zijn erg waardevol. Doordat mensen in de gelegenheid zijn om op regelmatige basis naar een sportvereniging te gaan, kunnen ze maatschappelijke relaties opbouwen. Dat heeft een groot effect op het welbevinden en kan eenzaamheid voorkomen, vooral bij ouderen. Hij ervaart dit als lid van een walking football vereniging voor mannen van boven de zestig. Bij toernooien is het overvol en de spelers vermaken zich prima. “Het gaat helemaal niet om de prestaties. Het succes wordt veroorzaakt doordat mensen weer dingen meemaken. Ze doen weer dingen die ze vroeger ook hartstikke leuk vonden. Sport zorgt dus voor maatschappelijke verbinding, voor veel contacten tussen mensen. Dat is voor mij de reden waarom ik sport en bewegen zo enorm belangrijk vind.”

“Het BNG Duurzaamheidsfonds voldoet, het ziet er goed uit en het werkt.”

BNG Bank Duurzaamheidsfonds 

Toekomst van het BNG Duurzaamheidsfonds

Als bestuurslid zal Geurt Thomas zich de komende vier jaar blijven inzetten om het BNG Duurzaamheidsfonds verder te ontwikkelen. “Het voldoet, het ziet er goed uit en het werkt. Dus ik zou het graag nog wat verder laten groeien.” Hij ziet voor de langere termijn het bestaansrecht van het fonds eerder toenemen dan afnemen. Tenminste als de basis voor het succes, een efficiënte en betaalbare invulling, behouden kan blijven.
Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.