Aanpak hindernissen bij renovatie en transformatie

De NRP Academie reikt kennis, inzichten en vaardigheden aan om deze projecten wél met succes te realiseren.

Inmiddels gestart met de derde leergang telt de opleiding inmiddels 50 mensen in het bezit van het certificaat 'Renovatie- en transformatieprofessional'. De opleiding is een co-creatie van NRP (Nationaal Renovatie Platform), TU Delft, Nyenrode en Hogeschool Utrecht. Een bundeling van kennis, aangereikt door ruim 50 docenten uit de werelden van onderwijs, wetenschap en de praktijk. Recentelijk verwelkomde de NRP Academie als nieuwe docent Thimmo van Garderen, specialist public finance bij BNG Bank.

Veranderen, Verbinden, Verdienen en Verbouwen
In workshops en met expertcarrousels wordt gewerkt aan de vereiste inzichten. Vaardigheden die nodig zijn in het veld van renovatie en transformatie worden ontwikkeld door in groepen aan casussen te werken. De opleiding duurt een jaar en heeft vier modules: Veranderen, Verbinden, Verdienen en Verbouwen. 

Eerst worden de cursisten ondergedompeld in de consequenties van de veranderende wereld, waarbij veel oude zekerheden niet meer bestaan. In de daarop volgende verdiepende modules komt aan bod hoe verbindingen kunnen worden aangegaan op diverse momenten in een project, met verschillende partijen en op uiteenlopende manieren.

Praktisch: op locatie aan een vastgelopen
reële casus werken

Ook wordt inzicht gegeven in de businessmodellen van stakeholders. Alleen door deze te begrijpen kan aan een gezamenlijke businesscase worden gewerkt. Het verbinden van de werelden van innovatie, techniek en het opdrachtgeverschap staat centraal in de module Verbouwen.

Uitdaging op locatie
Naast de casussen zijn er jaarlijks twee NRP Challenges. Een tweedaagse workshop waarbij op locatie aan een vastgelopen reële casus wordt gewerkt. Naast de docenten van de NRP Academie, neemt ook de gebouweigenaar zitting in de jury. Op die manier kunnen de cursisten in de praktijk brengen wat ze aan kennis hebben opgedaan en krijgt de gebouweigenaar gratis veel ideeën voor zijn voormalige project.

'Het werken aan de Challenge was iets heel positiefs', aldus Benno Moor, teammanager vastgoedontwikkeling bij de gemeente Zoetermeer. 'Hier kwam alles samen en het leren van elkaar zie ik nog steeds als erg waardevol.'

'De opgedane kennis en inzichten gebruik ik nog dagelijks in mijn werk’             

Wat Carin Hemeltjen, programmaleider bij Woonbedrijf ieder1, als belangrijkste heeft ervaren: 'De NRP Academie leert mij nieuwe methoden om transformatieanalyses uit te voeren, waar je mee kunt kijken of het pand al dan niet geschikt is voor transformatie. Hierdoor kom je sneller tot een oplossing. Deze inzichten gebruik ik nog dagelijks in mijn werk. Naast alle informatie heb ik ook een goed netwerk overgehouden aan de NRP Academie.'

Praktijkvoorbeelden

Een voormalige kazerne in Wezep, een voormalig klooster in Lombok Utrecht en het gebied rondom station Haarlem Spaarnwoude zijn al onder handen genomen.

Kazerne

Corporatie Delta Wonen heeft een kazerne in Wezep in eigendom en het bord te koop in de tuin levert geen enkele reactie op. Delta Wonen ziet dit als een uitgelezen kans om cursisten een visie te laten maken op een mogelijke toekomst voor de kazerne in Wezep zodat zij het terrein met de opstallen beter kan verkopen.

Doordat de toekomst van de locatie ongewis was, was de communicatie met de buurt ook gestopt. De cursisten hebben zelf het initiatief genomen en de buurt betrokken bij hun planvorming met verschillende invalshoeken.

Duurzaamheid is een van de speerpunten van de corporatie en daarom wordt hierop ingestoken met 'adventure' in het groen. Een andere groep cursisten kiest vanwege de vergrijzing van Wezep meer voor de combinatie van zorg, bewoning en sport. Tijdelijk gebruik wordt voorgesteld als opstap naar de permanente invulling en de bewoners kunnen zich hier goed in vinden.

Diversiteit als kracht
De cursisten hebben uiteenlopende achtergronden. Medewerkers van onder meer corporaties, bouwers, ontwikkelaars, architectenbureaus, toeleveranciers, financiers en de overheid werken tijdens de leergang intensief samen. Deze diversiteit is een van de kwaliteiten van de opleiding.

Cursist en stedenbouwkundige Mei van Eeghen van gemeente Haarlem: 'Van de samenwerking met andere cursisten heb ik veel geleerd. Iedereen bracht zijn eigen kennis en invalshoek mee tijdens het werken aan de casussen, zeer leuk om mee te maken! Het samenwerken met cursisten uit verschillende vakgebieden is echt één van de grootste meerwaarden.'

'Ik zoek die samenwerking nu makkelijker op en heb daar echt veel voordeel van'

Benno Moor, voegt toe: 'Dat verbinden en het creëren van draagvlak de basis is om te kunnen veranderen, zie ik als hele belangrijke leerervaring. In mijn werk heb ik nu een andere blik op vastgoed en kijk ik verder naar wat er mogelijk is.' 

 

Hart van Lombok

Corporatie Mitros is eigenaar van Hart van Lombok in Utrecht, een voormalig klooster. Ten tijde van de aankoop van het pand leek het logisch om het centrum van buurtvoorzieningen in dit gebouw onder te brengen, maar men is ingehaald door het rijksbeleid.

Corporaties moeten zich meer richten op het huisvesten van de primaire doelgroep. Wel heeft Mitros het voornemen om een deel van het complex te slopen en sociale huurwoningen te realiseren.


De cursisten startten met doelgroepenonderzoek en constateerden dat Lombok haar veelkleurigheid veel meer kan benutten. Er worden voorstellen gemaakt voor een studentenhotel voor buitenlandse studenten, vooral Aziatische. Het klooster als complex past namelijk goed bij de courtyards die in Azië gebruikelijk zijn.

Maar het gaat niet alleen over de invulling. Ook naar de wijze van verkoop wordt gekeken en er worden verschillende opties gegeven om bijvoorbeeld langzaam uit het complex terug te treden door het project in een stichting te brengen en het belang van de corporatie in de tijd de laten afbouwen.

Leren op locatie
De inspirerende voorbeelden maken een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Alle lesdagen vinden op gerenoveerde of getransformeerde locaties door het hele land plaats. Geen snelle excursies maar een hele dag en avond op locatie, waardoor je individueel en collectief echt kunt ervaren wat de knelpunten en mogelijkheden van een project zijn.

station Haarlem Spaarnwoude

Arcadis is als adviseur betrokken bij de herontwikkeling van de oostelijke stadentree van Haarlem, het gebied rondom station Haarlem Spaarnwoude. Zij brengt deze casus in als NRP Challenge.

De gemeente heeft twee belangen. Als publieke partij om dit gebied weer interessant te maken voor partijen die willen investeren. En als eigenaar van gronden aan de overzijde van het spoor. De gedateerde kantoorgebouwen vormen nu een muur tussen station en de achtergelegen woonwijk en staan voor een deel leeg.

De cursisten constateren dat het aan identiteit ontbreekt op deze plek. Het is alleen een overstapplaats van verschillende vervoersmogelijkheden. Om het gebied kansrijker te maken, moet vooral gezocht worden naar functies die het verblijf hier interessant maken. Gezien de overspannen woningmarkt voor jongeren in Amsterdam is het mikken op deze doelgroep met functies die voor hen interessant zijn, kansrijk.

Een andere groep cursisten geeft aan dat het goed is met een perspectief dat door de gemeente wordt omarmd met de bestaande stakeholders aan tafel te gaan waardoor placemaking niet alleen iets is dat van buiten komt, maar direct draagvlak heeft. En de eerste berekeningen laten zien dat dit ook reële opties zijn.

19 April sneak preview
Op 19 april is de jaarlijkse sneak preview aan de TU Delft voor geïnteresseerden. Marjan Minnesma (Directeur Urgenda) en Andre Köster (Directeur Dura Vermeer) delen die dag hun kennis over duurzaam renoveren en transformeren met bezoekers. Zie nrpacademie.nl voor meer informatie.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.