BNG Bank geknipt voor financiering lokale energiesystemenBehalve het door de Kamer schrappen uit de Gaswet van de aansluitplicht voor nieuw te bouwen woningen, geeft minister Wiebes van Economische Zaken volgens Jurjus ook een extra zet aan de energietransitie door zo’n tweehonderd grote bedrijven op te dragen binnen vijf jaar te stoppen met het verbruik van Gronings aardgas. De bewindsman schrijft dit in een brief van eind januari aan de industriële grootverbruikers.

Lokale omstandigheden
Jurjus: 'De trend om van aardgas af te gaan, krijgt hiermee een enorme boost. Al betekent het niet dat meteen heel Nederland van het gas zal worden gehaald. Wat het per gemeente precies wordt, hangt af van lokale omstandigheden. Er zullen ook plaatsen zijn waar niet de all electric-variant of een collectief warmtesysteem de beste opties zijn, maar bijvoorbeeld groen gas (uit biogas). Of op termijn waterstof, al is die laatste optie nog erg speculatief.

Door de Wet Voortgang Energietransitie gaat de samenwerking tussen gemeenten en netbeheerders nu in de hoogste versnelling

Belangrijk voor het kunnen waarmaken van gemeentelijke energie-ambities noemt Jurjus ook de Wet Voortgang Energietransitie (VEt), die de Tweede Kamer op 30 januari jl. aannam. 'In het Regeerakkoord staat heel duidelijk dat die transitie een lokaal en decentraal proces is, waarvoor gemeenten samen met netbeheerders goede plannen moeten maken. Door het van kracht worden van de Wet VEt gaat die samenwerking nu in de hoogste versnelling.'

Relevante data
Jurjus benadrukt dat de Wet VEt geen afbreuk doet aan de 'Splitsingswet' (2006), de scheiding tussen energieleveranciers en onafhankelijke netbeheerders: 'De principes van de splitsing staan nog fier overeind.' Maar waar netbeheerders zich traditioneel bezig hielden met de zorg voor gas- en elektriciteitsnetten, stelt de Wet VEt ze in staat zich te richten op infrastructuur voor het goed laten functioneren van nieuwe decentrale energiesystemen. Jurjus: 'Dus zorgen dat iedereen bij relevante data kan en dat alle potentiële gebruikers toegang hebben tot het energiesysteem in hun regio. En waar dat aan de orde is, ook zorgen voor de benodigde infrastructuur om warmte bij mensen te krijgen.'

Natuurlijke partner
De komende dertig, veertig jaar vergt het nieuwe energiesysteem enorme investeringen, zowel in energie-infrastructuur als in de gebouwde omgeving. Juist van gemeenten wordt verwacht dat zij het voortouw nemen in de realisatie van die decentrale energiesystemen. Jurjus beschouwt BNG Bank daarbij als een 'natuurlijke partner' die ervoor zorgt dat die langetermijninvesteringen er ook echt komen. Daarbij denkt hij ook aan financieringsarrangementen voor langetermijnbeleggers als pensioenfondsen.

Miljarden euro’s
Jurjus: 'De komende jaren gaan er tientallen energieprojecten in gemeenten van de grond komen. Met een investering van enkele tientallen miljoenen euro’s per stuk zijn zulke redelijk kleine projecten niet interessant voor zo'n pensioenfonds. Maar als je ze bij elkaar optelt, kom je uit op een investeringsportfolio van miljarden euro's en dan is het opeens wel interessant voor zo’n institutionele belegger. Dus het zou mooi zijn als BNG Bank erbij kan helpen dat er zo'n portfolio tot stand komt en de financiering voor al die individuele projecten op gang komt.'

Fotografie: Patricia Börger

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.