Gooise Meren: 'Vastgoedscan helpt enorm'

"Een uitgelezen instrument voor het maken van deze verduurzamingsslag", prijst wethouder Jan Franx van de Noord-Hollandse fusiegemeente de vastgoedscan.
Gooise Meren wil één van de duurzaamste gemeenten in Nederland zijn. "Daarbij hoort een verduurzaming van de eigen vastgoedportefeuille", licht wethouder Franx de pilot voor het versneld verduurzamen van een eerste serie van gebouwen toe.

Vastgoedscan helpt enorm bij het inzichtelijk maken van de opties voor energiebesparing

Leerzame pilot

Het betreft vijf verschillende typen panden, zodat de pilot leerzaam is voor de verduurzaming van de rest van het gemeentelijk vastgoed: het gemeentehuis van Bussum, een wijkactiviteitencentrum, een centrum voor dagbesteding, een zwembad en het voormalige stadhuis van Naarden, een monument uit 1601. "De vastgoedscan hielp ons enorm bij het maken van die selectie en biedt ook inzicht in wat bij ieder van die panden de opties zijn voor energiebesparing, wat verduurzamingsmaatregelen kosten en hoeveel CO2-uitstoot je ermee bespaart."

Reductie haalbaar van meer dan duizend ton CO2 per jaar

Op basis van de scan is er bij de vijf gebouwen een reductie haalbaar van meer dan duizend ton CO2 per jaar. Dat Gooise Meren bij de aanbesteding kiest voor een Energy Service Company (ESCo), komt doordat de gemeente wel de regie wil over de beoogde 'verduurzamingsslag' maar daarbij uitvoering en beheer (voor een periode van vijftien jaar) wil overlaten aan de markt, zo legt Franx uit. "Zo benut je als gemeente gedurende de hele contractduur ook beter de kennis en kunde van marktpartijen."

Op de marktconsultatie die Gooise Meren de afgelopen zomer hield om de belangstelling te peilen voor het project, reageerden tien partijen. Na een eerste selectie resteerden er daarvan vijf, waarna er uiteindelijk drie meedoen aan de aanbesteding. Deze krijgt in december zijn beslag. "Dan kunnen we daadwerkelijk aan de slag", blikt Franx alvast vooruit.

Met een ESCo weten alle betrokken partijen voor de hele duur van het contract precies waar ze aan toe zijn

De keuze voor een ESCo houdt in dat Gooise Meren - samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) - bij de pilot ook voor externe financiering kiest. "Zodat de organisatie ervaring opdoet met het volledige traject, omdat bij gebleken succes de verduurzaming van de gehele portefeuille te kostbaar wordt voor eigen financiering", verduidelijkt Franx. De investering is nodig voor de verduurzaming van de vijf panden en wordt bekostigd uit de te realiseren energiebesparingen en extern voorgefinancierd.

Gooise Meren hoeft hier – buiten de reguliere middelen voor gebouwonderhoud - dus geen extra middelen voor beschikbaar te stellen. "Met een ESCo weten alle betrokken partijen voor de hele duur van het contract precies waar ze aan toe zijn. Wij als gemeente dus ook voor wat betreft het verduurzamingseffect, want daar maak je ook afspraken over met elkaar", stelt de wethouder tevreden vast.

Nog meer 'scannen'

Franx schat dat Gooise Meren naast de vijf pilot-panden nog zo'n dertig panden als 'strategisch vastgoed' heeft waarbij de vastgoedscan aan de hand van een kosten-batenanalyse inzichtelijk kan maken hoe die het best kunnen worden verduurzaamd. "De meeste panden die we bezitten, hebben nog een energielabel D of E. Daarmee willen we naar label A en als het even kan naar A+." Ook met het 17de-eeuwse voormalige stadhuis van Bussum? "Dat is de uitdaging. Bij alle panden willen we met energiebesparingsmaatregelen ervoor zorgen dat ze weer daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Zelfs dat historische pand, dat bijvoorbeeld een notaris of advocaat dán juist graag als kantoor wil gebruiken."

Andere gemeenten en ook de provincie volgen de ESCo-pilot van Gooise Meren geïnteresseerd met het oog op hun eigen verduurzamingsslag

Andere gemeenten en ook de provincie - vertelt Franx - volgen de ESCo-pilot van Gooise Meren met belangstelling met het oog op hun eigen verduurzamingsslag. "Oude schoolgebouwen zijn echte energieslurpers, oude sporthallen, zwembaden en wijkcentra ook. En hoeveel oude panden heeft het Rijksvastgoedbedrijf niet overal in Nederland staan? Er is dus nog een lange weg te gaan."WETHOUDER JAN FRANX VAN GEMEENTE GOOISE MEREN

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.