Netwerken en kennis vergaren; terugblik op BNG-bijeenkomsten

De aftrap werd gegeven door de 20.000-gemeenten in Amersfoort. ‘Hoe weet je wat je weet als je niet weet wat je niet weet?’ was de retorische vraag die de vertegenwoordigers van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners kregen voorgelegd door Bernard van Ommeren van BNG Advies. Ze kregen vervolgens alle kans om hun eventuele kennistekort aan te vullen dankzij presentaties over onder meer BBV (door Melchior Kerklaan van de VNG en commissie BBV), SEPA (door
Herbert Tahaparij van BNG Bank) en gemeentefinanciën (door Gijs Oskam van de VNG).

De bijeenkomst van de 20.000+-gemeenten in het Spoorwegmuseum in Utrecht trok meer belangstellenden dan ooit. De genoemde thema’s werden hier gepresenteerd door onder meer Arend Doppenberg van E&Y (Jaarrekening en begroting) en Eelco Gerritsma van PwC (Wet hof). Beiden gaven de concrete aanbeveling om al in 2013 zo veel mogelijk van de beleidsplannen uit te voeren om de gevolgen van onder meer SKB en Wet hof vóór te blijven.

Tijdens de 20.000+ gingen Herbert Tahaparij van BNG Bank (links) en Emile Spijkerman van het ministerie van Financiën (rechts) in gesprek met de zaal over schatkistbeleggen. Na presentaties van onder meer Arend Doppenberg van PwC was er gelegenheid om oude treinen te bekijken.


 

Hoe om te gaan met schatkistbeleggen?
Interessant was hier de uitgebreide presentatie van Herbert Tahaparij van BNG Bank over schatkistbeleggen (nu dit is beperkt tot schatkistbankieren zonder leenfaciliteit spreken we van schatkistbeleggen), waarbij vragen ook werden beantwoord door de speciaal hiervoor uitgenodigde vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën. Tahaparij gaf aan hoe BNG Bank het verplichte schatkistbeleggen praktisch kan faciliteren. Een aantal vragen betrof de situatie dat een gemeente rekeningen heeft bij verschillende banken. Hoe zal dan de dagelijkse verrekening met de schatkist verlopen?
Duidelijk wordt dat BNG Bank overschotten dagelijks kan overboeken naar de schatkist. Indien gewenst kan BNG Bank ook een eventueel tekort van de gemeente bij BNG Bank aanzuiveren met maximaal het aanwezige saldo van de gemeente bij de schatkist. Of ook zeer kleine saldi onder de dagelijkse saldoregulatie zullen vallen – een omslachtige werkwijze – is nog niet duidelijk. Het ministerie denkt nog na over het instellen van een minimumbedrag voor schatkistbeleggen. Constructies waarbij een lange termijn deposito gekoppeld wordt aan roodstand, moeten volgens Financiën zoveel mogelijk worden vermeden. Ook ‘sluiproutes’ waarbij overtollige middelen bewust worden gestald bij verbonden partijen zullen door Financiën niet worden getolereerd.

 

Een bonus-malusregeling voor een goede risicoanalyse
De 50.000+ bijeenkomst vond dit jaar plaats in Gouda. Centrale boodschap van Ayrin van Dal-Peters, concerncontroller bij de gemeente Gouda, is dat doorontwikkeling van risicomanagement noodzakelijk is. Het aantal risico’s neemt immers toe, door de crisis en ook doordat het takenpakket van gemeenten steeds omvangrijker en complexer wordt.
Willem Wientjes, onder meer bekend van de commissie BBV, gaf de aanwezigen een praktische tip om risico’s goed boven water te krijgen: ‘een bonus-malusregeling voor een goede risicoanalyse!’. Yvonne Halman, gemeentesecretaris van de gemeente Raalte, ging in op gedragsveranderingen binnen organisaties. ‘Als je wilt dat het gras harder gaat groeien, moet je er niet aan trekken’, zei ze treffend.
Soft skills kunnen beter werken. Martin Kuijper van BNG Bank en Hans Scholten van de gemeente Gouda gingen vervolgens in op social media, en gaven aan wat de risico’s zijn om hieraan niet mee te doen. Uit de enquête achteraf bleek dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen zowel de inhoud van de presentaties als de hoeveelheid ‘netwerktijd’ waardeerde.

Veel interactie tijdens de 100.000+ bijeenkomst (foto linksonder) die strak werd geleid door Richard Engelfriet (foto boven).

PPS, maar dan wel op rationele gronden
Voor de 100.000+ treasury bijeenkomst bij BNG Bank in Den Haag werd dit jaar een andere opzet gekozen dan voorgaande jaren. Tijdens het interactieve programma onder leiding van Richard Engelfriet, auteur van het boek ‘Hoe vang ik een rat’, gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over hun eigen vakgebied en over thema’s als schatkistbeleggen en de Wet hof. Via constructies als PPS is het mogelijk om investeringen voor een groot deel buiten de gemeentelijke balans te houden. De deelnemers gaven wel aan dat de keuze voor PPS op rationele gronden moet plaatsvinden. Het programma bevatte tevens een College Tour met BNG'ers Willem Littel, senior manager capital markets, en John Reichardt, lid van de Raad van Bestuur. Belangrijk is dat er ook na invoering van de Wet hof genoeg ruimte blijft voor decentrale overheden om hun taken te kunnen blijven uitvoeren, betoogt Reichardt.

Zie [NOT FOUND] www.bngbank.nl -> Kennisbank -> Nieuws voor de presentaties van de bijeenkomsten. 

Maarten van Rossem bij BNG Vermogensbeheer

BNG Vermogensbeheer hield voor de vijfde keer haar jaarlijkse seminar. Dit jaar, hield Johannes Hers, hoofd publieke financiën van het Centraal Planbureau, een presentatie over “Het Regeerakkoord en verwachtingen voor 2013”. Johannes Hers verving Coen Teulings (directeur van het CPB), die op het laatste moment verhinderd was. 2013 wordt in ieder geval nog een moeilijk jaar, was de boodschap van het CPB.

Daarna ging Ronald Balk, portefeuillebeheerder bij BNG Vermogensbeheer, met zijn presentatie “BNG Vermogensbeheer Visie op 2013” in op de verwachtingen  voor rente en inflatie voor het komende jaar. Ook stond hij stil bij de door BNG Vermogensbeheer gerealiseerde rendementen dit jaar en de verwachtingen voor het komend jaar. “Qua rendementen was 2012 een uitstekend jaar met performances van meer dan 5 procent in vastrentende waarden; het zal lastig worden om dit in 2013 te gaan evenaren”, was de conclusie van Ronald Balk.

Maarten van Rossem, bekend van televisie en zijn tijdschrift, ging op zijn karakteristieke manier in op de ontwikkelingen in
de Verenigde Staten, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de tweede termijn van Obama. Natuurlijk stond hij ook stil bij de gang van zaken in Nederland en Europa.
Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.