Onzekerheden rond de gemeentefondsuitkering

Hierdoor wordt het lastig een evenwichtig raadsprogramma in elkaar te zetten voor de komende vier jaar. Dit artikel schetst de onzekerheden en financiële risico’s rond de belangrijkste inkomstenbron: het gemeentefonds. En besluit met enkele adviezen om de risico’s te beheersen.

 

 

​Figuur 3: Groei AU 2012-2017
Nominaal, groei van jaar van jaar (in mln. euro's)

De spelverruwing van het kabinet brengt voor gemeenten grote risico's met zich mee

Het geld voor de nieuwe taken gaat over na enorme kortingen. Kunnen gemeenten die opvangen?

 
  • Benoem alle onzekerheden en breng per geval een bandbreedte aan in de mogelijke financiële gevolgen voor de eigen gemeente. Denk daarbij in scenario's.
  • Bekijk de risico's vooral ook in samenhang, een min hier leidt mogelijk tot een plus daar. Tegenover een tegenvallende groei van de algemene uitkering staat mogelijk een meevaller in de loon- en prijsontwikkeling.
  • Het is niet wijs om op voorhand op alle onderdelen tegelijk optimistisch of juist pessimistisch te zijn.
  • Stel vast of de risico's incidenteel, kortlopend of langlopend zijn. Bekijk de risico's over een reeks van jaren, er kan sprake zijn van een intertemporele uitwisseling van plussen en minnen.
  • Wees attent op risico's die bestaan binnen samenwerkings­ organen, de rekening komt dikwijls ten laste van de deelnemende gemeenten.
  • Houd eventuele meevallers vast voor het opvangen van risico's, al dan niet binnen de algemene reserve.
  • Stem de omgang met risico's af met de algehele financiële positie van de gemeente. Gemeenten met vlees op de botten kunnen wat meer risico lopen.
  • Bevorder dat de ambtelijke staf college en raad doorlopend informeert over het verloop van de risico's; het gemeentebestuur hakt de knopen door.
Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.