PPSsupport en PPS Netwerk bundelen de krachten

PPSsupport is onderdeel van de Rijksoverheid. PPS Netwerk Nederland heeft een groot netwerk van publieke en private partijen. Beide instellingen ondersteunen decentrale overheden kosteloos om kansen  voor publiek-private samenwerking te identificeren en vervolgens opstarthulp te verlenen. Denk hierbij aan geïntegreerde contracten in infrastructuur en maatschappelijk vastgoed zoals gemeentehuizen, sportfaciliteiten en scholen. De ervaring leert dat dergelijke contractvormen, waarbij design, build, finance, maintenance and operate (DBFMO ) worden aanbesteed in één contract, voordelen van gemiddeld  15 procent kunnen opleveren. In de huidige tijd van budgettaire krapte kan dit decentrale overheden helpen om 'meer met minder' te doen, het niveau van de publieke voorzieningen in stand te houden en om zekerheid te krijgen over de hoogte van de uitgaven op lange termijn. De DBFMO -contractvorm stelt overheid en maatschappelijke instelling in staat zich te concentreren op de kerntaken (bijvoorbeeld les geven). De contractpartner is immers verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het schoolgebouw en zorgt voor de vereiste kwaliteit van de klaslokalen. Deze vorm van PPS laat tevens meer ruimte voor innovatie en bevordert de duurzaamheid van de investeringen. Dergelijke contractvormen zijn nog relatief onbekend bij decentrale overheden. PPSsupport en PPS Netwerk Nederland beschikken samen over uitgebreide kennis en een expertnetwerk om decentrale overheden hierbij pragmatisch te adviseren en assisteren.

Voor meer informatie: www.ppssupport.nl of www.ppsnetwerk.nl

Het Nationaal Militair Museum, een voorbeeld van DBFMO

Op 30 mei 2012 hebben BNG Bank, NIBC en NMM Company BV een 27-jarige financieringsovereenkomst getekend ter grootte van circa 70 miljoen euro voor ontwerp, bouw, onderhoud en beheer van het Nationaal Militair Museum. De opdrachtgever, het ministerie van Defensie, wil met het nieuwe Nationaal Militair Museum de betekenis van de krijgsmacht in heden, verleden en toekomst presenteren aan het grote publiek.

Het museum komt aan de noordzijde van de voormalige vliegbasis Soesterberg, op een kavel van circa 45 hectare. Hier worden het Legermuseum uit Delft en het Militaire Luchtvaart Museum uit Soesterberg samengebracht. Het grote buitenterrein zal worden gebruikt voor exposities en evenementen. Het Nationaal Militair Museum is onderdeel van de herinrichting van het museaal bestel Defensie. De opdrachtnemer is een Special Purpose Company (SPC): NMM Company BV. Deze is opgericht door en volledig eigendom van Heijmans.

Omdat het Nationaal Militair Museum in het hart van de Utrechtse Heuvelrug komt te liggen, zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. 

BNG Bank en PPS
BNG Bank is als financier betrokken bij vrijwel alle belangrijke PPS-projecten in Nederland. Bijvoorbeeld voor infrastructurele projecten of Rijksgebouwen. BNG Bank ziet het als haar taak om de daarbij opgedane kennis ter beschikking te stellen van decentrale overheden en maatschappelijke organisaties binnen zorg en onderwijs. Vandaar dat BNG Bank een intensieve samenwerking heeft met PPS Netwerk en PPSsupport. Om deze kennis verder te verspreiden heeft BNG Bank een management-simulatie ontwikkeld voor partijen die actief zijn op het gebied van ontwikkeling en exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Hiermee ervaren zij wat het werken met een DBFMO -contract in de praktijk betekent.

Nieuwbouw Zaans Medisch Centrum via Een artist impression van het Nationaal Militair Museum PPS gerealiseerd

In navolging van het HagaZiekenhuis, dat via een DBMcontract wordt gerealiseerd, is in september 2012 besloten tot de bouw van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) via een PPS-constructie. Het ZMC zal in een alliantie samen met Vitaal ZorgVast, dochteronderneming van BAM Utiliteitsbouw, een nieuw ziekenhuis in Zaandam ontwerpen, realiseren, vijfentwintig jaar beheren én onderhouden. Overige partners zijn de Gemeente Zaanstad, Vitaal, Rabobank Zaanstreek, BNG Bank en de verzekeraar Achmea.


Het ZMC deelt taart uit aan patiënten ter gelegenheid van de
nieuwbouw.

Het nieuwe ziekenhuis heeft een vloeroppervlakte van 40.000 vierkante meter en wordt gerealiseerd op het huidige terrein. Na voltooiing van het nieuwe ziekenhuis in 2016 wordt het oude ziekenhuis gesloopt. De bouwkosten bedragen 90 miljoen euro, de totale stichtingskosten 120 miljoen euro. Het ziekenhuis heeft zijn financiering definitief geregeld in samenwerking met Rabobank Zaanstreek en BNG Bank. Rob Dillmann, bestuursvoorzitter ZMC en verkozen tot Zorgmanager van het jaar 2012, is ‘ontzettend trots dat het in deze tijd gelukt is om de financiën rond te krijgen. Dit geeft aan dat de banken vertrouwen hebben in het Zaans Medisch Centrum.’ Alle samenwerkende partijen zijn al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkelingen waarbij krachten en kennis gebundeld werden. In mei 2010 werd er al een intentieverklaring getekend.

Uitgangspunten bij het ontwerp, realisatie en ingebruikname van het ziekenhuis zijn de kernbegrippen duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Het nieuwe gebouw wordt slim ontworpen vanuit een ‘healing environment’ waarbij patiënten en bezoekers – nog meer dan nu – het ziekenhuis beleven als een omgeving die positief bijdraagt aan het beter worden. Het zorgproces is leidend. Het nieuwe ziekenhuis wordt gecombineerd met een zorgboulevard. 

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.