Regeerakkoord & woningcorporatiesVerduurzaming en klimaat vormen belangrijke thema’s in het regeerakkoord. Ook de paragraaf over 'wonen' staat vooral in het teken van deze verduurzaming. De sector heeft eerder doelstellingen geformuleerd ten aanzien van een gemiddeld energielabel B in 2021 en CO2-neutraliteit in 2050.

Duurzaamheidsambities richten zich vooral op 2050-doelstelling

Eerder sprak de minister van Wonen nog over de mogelijke invoering van een verplichting van een minimaal C-label voor alle corporatiewoningen. Het regeerakkoord lijkt juist de lange termijn doelstelling van CO2-neutraliteit voor ogen te houden. Dat is positief. Nu een te sterke focus op het C-label voor alle woningen zou namelijk tot onrendabele investeringen kunnen leiden. Hoe zinvol is het bijvoorbeeld om te investeren in een C-label terwijl de woning over 6 jaar moet worden gesloopt?

Druppel op een gloeiende plaat
In de verkiezingsprogramma’s van het CDA en de CU werd nog gesproken over een korting of zelfs een afschaffing van de verhuurdersheffing ten behoeve van investeringen in duurzaamheid. Dit terwijl de VVD juist een forse verhoging van de verhuurdersheffing bepleitte. De korting van 100 miljoen euro op de heffing waarvoor corporaties in aanmerking komen bij verduurzamingsinvesteringen is dan ook een duidelijk compromis.

Er mogen geen wonderen worden verwacht van deze korting. Ten opzichte van de noodzakelijke investeringen in duurzaamheid is deze korting een druppel op een gloeiende plaat. Zeker als de korting een generieke werking gaat krijgen en daarmee ook terechtkomt bij corporaties die zonder deze korting de noodzakelijke investeringen ook kunnen plegen.

Komt er meer beweging in de toekomstige mogelijkheden tot investeren in middeldure huurwoningen?

Meer ruimte voor corporaties in middeldure huur?
Het kabinet houdt vast aan het door het vorige kabinet wettelijk vastgelegde werkdomein van corporaties. Toch lijkt er enigszins beweging in de toekomstige mogelijkheden om te investeren in middeldure huurwoningen. Op plaatsen waar geen commerciële partij bereid is of in staat is om te investeren in midden-huurwoningen wordt de markttoets vereenvoudigd. Bijzonder hierbij is overigens wel dat juist die markttoets het instrument is om deze bereidheid te toetsen. Verder wordt gesproken over het wegnemen van overheidsbelemmeringen voor het aanjagen van de woningbouw. Wordt daarbij ook gedoeld op de Woningwet?

Inzetten investeringscapaciteit
Wat opvalt is de veel positievere benadering van de sector dan in het regeerakkoord van 2012. Destijds werd vooral gesproken over het opleggen van beperkingen, aanpakken van de sector en afromen van vermogen. Met de Woningwet zijn veel van de destijds benoemende maatregelen daadwerkelijk doorgevoerd. Nu staat vooral de inzet van corporaties weer centraal.

Nu is het moment om de ambities in de 'Woonagenda' waar te maken

Door de genomen maatregelen door de sector in de afgelopen jaren is de financiële positie en daarmee de investeringscapaciteit verbeterd. Het is nu aan de sector om de eerder gepresenteerde ambities in de 'Woonagenda' waar te maken. Een agenda die goed lijkt aan te sluiten bij de prioriteiten van het nieuwe kabinet.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.