Safari: de ontdekking van Maarssenbroek

Safari is een nieuw, multifunctioneel en energiezuinig gebouw dat begin 2013  is opgeleverd. Met eigentijdse voorzieningen. Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn belangrijke kenmerken. Naast 45 seniorenappartementen herbergt het opvallende gebouw  onder meer een bibliotheek, een prachtige ruime sporthal, een zwembad met een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een sympathiek peuterbad en een stoer jongerencentrum.

Lokale functie
Safari heeft een lokale functie, daarom is ervoor gekozen het gebouw centraal in het verzorgingsgebied te bouwen. Hiermee blijft Maarssenbroek een
plezierige en aantrekkelijke wijk voor haar bewoners. De gemeenteraad van het toenmalige Maarssen, inmiddels opgegaan in fusiegemeente Stichtse Vecht, nam eind 2010 het besluit om te investeren in een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Nog geen twee jaar na de start van de bouw staat het nieuwe gebouw er, gerealiseerd binnen de planning en de begroting dankzij inspanningen van alle betrokken partijen.

Investeren in leefbaarheid
Met het totale project is een bedrag van ruim 22 miljoen euro exclusief btw gemoeid. De gemeentelijke investering, 17 miljoen euro, is indertijd beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van Maarssen. Woningcorporatie Portaal bekostigt de woningbouw en draagt bij aan de grondkosten van het gebouw. Het is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

 

Totstandkoming
Safari is een ambitieus project dat is gerealiseerd in Stichtse Vecht. Naarmate de plannen realistischer werden en de uitvoering dichterbij kwam, groeide bij alle partijen het enthousiasme over de mogelijkheden en de haalbaarheid. Er is regelmatig een terugkoppeling geweest met de klankbordgroep waarin sportverenigingen, Sportraad en wijkverenigingen vertegenwoordigd zijn. In de Werkgroep Beheer  zijn praktische beheerafspraken gemaakt. Ook is een visie op het beheer en de samenwerking opgesteld. De belangrijkste gebruikers zorgen er gezamenlijk voor dat Safari daadwerkelijk een toegankelijke centrale ontmoetingsplaats is in de gemeenschap en daarmee bijdraagt aan de sociale samenhang. De exploitant van het gebouw is Sportfondsen dat alle praktische beheerafspraken professioneel uitvoert. Sportfondsen is ook verantwoordelijk voor de programmatische samenwerking tussen de verschillende gebruikers van het gebouw.

Tijdelijke oplossingen: logistieke megaklus

De nieuwe accommodatie is gebouwd op de plek van een gedateerde multifunctionele accommodatie waar veel verengingen gebruik van maakten. De gemeente vond het belangrijk dat al die belanghebbenden tijdens de sloop en nieuwbouwperiode goede alternatieven hadden, waardoor hun voortbestaan niet in gevaar kwam. Bij het vaststellen van de budgetten was er rekening mee gehouden dat er geïnvesteerd moest worden in verschillende (tijdelijke) oplossingen voor verenigingen, scholen en particuliere gebruikers. Dat vergde veel improvisatievermogen. In goed overleg met alle gebruikers, en niet in de laatste plaats dankzij hun medewerking en inzet, is dat goed gelukt. Dat maakte het mogelijk dat er snel gestart kon worden met de daadwerkelijke bouw.

Duurzaam
Bij het ontwerp is veel rekening gehouden met duurzaamheids- en energiezuinigheidsmaatregelen. Dat is in alle onderdelen van het gebouw terug te vinden. Warmtepompen en zonneboilers worden benut voor energieopwekking. Door gebruik te maken van LED-verlichting, de bassins van het zwembad af te dekken en met een optimale gebouwisolatie, wordt maximaal op energiezuinigheid ingezet. Het groene sedumdak is uiterlijk een van de opvallendste maatregelen die aangeeft dat duurzaamheid zwaar heeft meegewogen bij de ontwikkeling van het gebouw.

Breed aanbod
Safari biedt uiteenlopende functies een nieuwe en goede plek. Vanuit de grote centrale hal kom je bij de bibliotheek, het zwembad, de sporthal en de bij de sport behorende horecavoorziening. Op de eerste verdieping vind je kantoren, de tribunes van sporthal en zwembad, de personeelsruimte van het zwembad en het jeugdcentrum. Het jeugdcentrum heeft een eigen toegang aan de achterzijde van het gebouw. Bovendien heeft woningcorporatie Portaal 45 huurappartementen voor senioren gebouwd. Die hebben een eigen entree aan de voorzijde met twee liften. Ze zijn energiezuinig en levensloopbestendig en hebben allemaal een aantrekkelijke buitenruimte. Het dakterras  van die appartementen is een opvallend detail, van daaraf hebben de bewoners onder meer uitzicht op het lager gelegen groene, sedumdak van de multifunctionele accommodatie.

Jongerencentrum
Via de achterzijde van het gebouw komt een eigen ingang voor het jongerencentrum. Een centrum voor inloop en voor sociale, culturele, sportieve en ontspanningsinitietieven en activiteiten van, voor en door jongeren onder begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers. De doelgroep bestaat uit jongeren uit de gemeente Stichtse Vecht in de leeftijd van tien tot twintig jaar.

Bibliotheek Angstel
De Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen bestaat uit negen vestigingen en drie bibliotheekpunten. In Safari krijgt de organisatie maar liefst 750 m2 op de eerste verdieping. Een fraai en overzichtelijk onderkomen waarmee de ‘bibliotheek nieuwe stijl’ een goed bereikbare en laagdrempelige plek heeft in de nieuwe MFA.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.