Strategienota bevordert bestuurlijke betrokkenheid bij gemeentelijk treasurybeleid

Op grond van de Wet FIDO zijn decentrale overheden verplicht een financieringsparagraaf in de begroting en de rekening op te nemen. De treasuryfunctie is afhankelijk van externe, deels niet te voorspellen ontwikkelingen. De kans bestaat dat de treasuryparagraaf voorzichtigheidshalve in vrij algemene termen wordt opgezet, waardoor de bestuurlijke aandacht zou kunnen verminderen. De gemeente Nieuwegein stelt ter verhoging van de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het treasurybeleid twee maal per jaar een strategienota op. Daarin worden onder meer een liquiditeiten en een investeringsprognose gegeven en wordt het te voeren financieel beleid gemotiveerd.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.