Landelijke Voorziening WOZ eenvoudigerDat gebeurt nu nog per individuele gemeente via periodieke uitwisselingen van bestanden. Met de aansluiting van gemeenten op de LV WOZ wordt dat een stuk eenvoudiger en makkelijker. Gemeenten moeten nog wel leveren, maar aan één adres en bij datzelfde adres kunnen vervolgens ook de afnemers terecht.

WOZ-waarde loket
Een prettige bijkomstigheid van de LV WOZ is dat gemeenten die daarop zijn aangesloten ook zijn aangesloten op het WOZ-waardeloket. Via het WOZ-waardeloket kan iedereen kosteloos de WOZ-waarden van woningen in Nederland raadplegen. Dus niet alleen de WOZ-waarde van de eigen woning, maar bijvoorbeeld ook die van buren, familie of collega's. Daarmee is de WOZ-waarde van woningen volledig openbaar.

Het loket is eigenlijk een filter dat over de LV WOZ ligt en daarmee een selectie van gegevens openbaar maakt. Zichtbaar zijn de meest recente WOZ-waarde, maar ook de waarde van eerdere jaren en de oppervlakte en het bouwjaar van de woning. Ook huurders kunnen de WOZ-waarde zien. Dat kan van belang zijn omdat de WOZ-waarde een rol speelt bij de maximale huurprijs van sociale huurwoningen.

De waarde van niet-woningen, zoals winkels, kantoren en bedrijven is nog niet openbaar, omdat die mogelijk concurrentiegevoelige informatie bevat. Raadplegen van het loket kent beperkingen in het aantal gegevens dat binnen een bepaalde periode kan worden opgevraagd. Daarmee wordt voorkomen dat de website wordt overbelast.

Verplichte aansluiting
Aansluiting op de LV WOZ (en daarmee op het WOZ-waardeloket) moest vóór 1 oktober 2016 zijn gebeurd, maar dat is niet alle gemeenten gelukt. Dat heeft onder andere te maken met gemeentelijke samenvoegingen en herindelingen die voor veel automatiseringsperikelen zorgen. Eind februari 2018 waren 351 gemeenten van de 380 aangesloten. Dat is 95% van het totale aantal WOZ-objecten in Nederland. De overige gemeenten sluiten in de loop van 2018 aan. Per 1 januari 2019 is de periodieke gegevenslevering via de oude omslachtige methode niet meer mogelijk. De openbaarmaking van de WOZ-waarde van woningen is al wel een feit sinds oktober 2016.

Gemeenten die toen niet konden aansluiten op de LV WOZ, waren niet zichtbaar in het waardeloket, maar die hebben tijdelijk andere voorzieningen getroffen. Bijvoorbeeld door de WOZ-waarden van woningen inzichtelijk te maken via de eigen gemeentelijke website. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten houdt hiervan een overzicht bij.  

Vertrouwen in de Wet WOZ
De openbaarmaking van WOZ-waarden moet het vertrouwen van de burgers in de uitvoering van de Wet WOZ vergroten. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk was een groot voorstander van open-data en dus ook van openbaarmaking van zo veel mogelijk WOZ-gegevens. In het Regeerakkoord van oktober 2017 zegt het huidige kabinet er - in zijn algemeenheid - het volgende over: De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data. Daarmee voorziet de overheid kennelijk in een behoefte: in de periode dat de meeste gemeenten in 2018 de WOZ-beschikkingen verzonden, raadpleegden 800.000 bezoekers het loket met een dagrecord van 35.000.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.