Nieuwe investeringen van Omrin leiden tot CO2-reductie

Het doel van de rijksoverheid is dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Een bedrijf als Omrin is dagelijks bezig met de ontwikkeling naar een circulaire economie. Onlangs investeerde Omrin in de bouw van een nieuwe bedrijfshal met daarin een zogeheten 'Dano-trommel'. Met deze investering is men in staat om uit afval dat men verwerkt nog meer biogas te produceren. De investering werd mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit de BNG Bank. Door het PON & Telos is berekend hoeveel CO2-eq emissies er bespaard worden door deze investering.

Omrin

Omrin is inzamelaar en verwerker van afval. Zij zamelen afval in van ruim 180.000 huishoudens uit 16 Friese gemeenten, 3 Groningse gemeenten en ruim 7.000 bedrijven. De verwerking van het afval doet men voor ca. 800.000 huishoudens en vele bedrijven. De missie van Omrin is om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren.

Huidige situatie

Op Ecopark De Wierde in Heereveen wordt in de Scheidings- en Bewerkingsinstallatie afval gescheiden en wordt het organische afval vergist. Een deel van de organische stoffen levert na vergisting biogas op. Omrin heeft een opwerkingsinstallatie die het biogas dat men produceert vervolgens opwerkt naar groen gas. Een groot deel van het wagenpark van Omrin rijdt op dit groene gas. Het overige deel van het groene gas komt via het reguliere publieke gasnet beschikbaar voor huishoudens en bedrijven.

Het project levert bedrijfseconomische voordelen op, het zorgt voor vermeden CO2-eq emissies en draagt bij aan een circulaire economie (verantwoorde consumptie en productie).

Het residu dat voortkomt uit de Scheidings- en Bewerkingsinstallatie en dat gebruikt kan worden als brandstof wordt met een hoog energierendement verbrand in de Reststoffen Energie Centrale van Omrin in Harlingen. Dit levert zowel elektriciteit als warmte op. Door op deze wijze een deel van het residu te gebruiken als brandstof wordt de opwekking van conventionele elektriciteit (grijze stroom) en warmte met aardgas vermeden.

 

danotrommel

De 'Dano-trommel'

Omrin heeft geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe bedrijfshal met daarin een zogeheten 'Dano-trommel' en andere installaties voor het afzeven, zuiveren en afvoeren van de deelstromen. In de huidige situatie bevat een deel van het brandbare residu dat na het vergistingsproces wordt afgevoerd naar de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen nog potentieel vergistbaar materiaal. Om dat residu alsnog te kunnen vergisten wordt het eerst verkleind en vervolgens gescheiden van de rest. De 'Dano-trommel' zorgt voor de gewenste verkleining.

De investering in de 'Dano-trommel' resulteert in vermeden CO2-eq emissies

Door de investering in de 'Dano-trommel' wordt er extra biomassa gewonnen dat vervolgens vergist kan worden en hierdoor neemt de productie van biogas en vervolgens groen gas toe. De extra productie van groen gas resulteert jaarlijks in 2.785 ton vermeden CO2-eq emissies.

Door de inzet van de 'Dano-trommel' wordt er meer biomassa vergist en neemt tegelijkertijd de hoeveelheid fijn digestaat toe. Het fijn digestaat gaat naar Groep Midden-Betuwe (GMB). Hier wordt fijn digestaat omgezet naar biogranulaat. Dit biogranulaat wordt toegepast als biobrandstof in onder meer energiecentrales. Dit complete proces resulteert jaarlijks in 1.228 ton vermeden CO2-eq emissies.

Een bijkomend voordeel van de investering in de 'Dano-trommel' is dat er vanuit Omrin zelf minder residu vanuit de vergistingsinstallatie naar de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen gaat. Hierdoor komt er bij deze Reststoffen Energie Centrale ruimte vrij voor afval van elders. Dit afval wordt normaal verbrand bij een andere afvalverbrandingsinstallatie. De Reststoffen Energie Centrale in Harlingen heeft in vergelijking met andere afvalverbrandingsinstallaties een hoger rendement. Met dezelfde hoeveelheid afval kan een hogere opbrengst aan elektriciteit en warmte worden gerealiseerd. Wanneer er meer afval verbrand wordt in de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen en minder in een andere afvalverbrandingsinstallatie met een lagere opbrengst van elektriciteit en warmte, zorgt dat voor vermeden emissies. Het op deze wijze opvullen van de vrijgekomen ruimte bij de Reststoffen Energie Centrale resulteert in 3.454 ton vermeden CO2-eq emissies.

De 'Dano-trommel' resulteert niet alleen in vermeden CO2-eq emissies

De investering in de bedrijfshal, de 'Dano-trommel' en de benodigde installaties levert echter niet alleen vermeden emissies op, maar zorgt ook voor meer CO2-eq emissies door de productie, bouw en installatie. Op basis van conservatieve schattingen is de conclusie dat de CO2-eq emissies door de productie, bouw en installatie uitgesmeerd over de levensduur van het gebouw en de installaties een heel beperkt effect hebben op de jaarlijkse emissies. Daarom zijn deze emissies in de berekening verwaarloosd.

Door het gebruik van de 'Dano-trommel' en benodigde installaties en door de opwerking van extra biogas naar groen gas gaat het elektriciteitsverbruik van Omrin omhoog. Totaal zorgt de toename in elektriciteitsverbruik tot 1.265 ton CO2-eq emissie. Bij deze berekening maken we gebruik van de verdeling tussen groene en grijze stroom van 2019. Op termijn zal het aandeel groene stroom toenemen. Hoe snel dit gaat, hangt af van het tempo van de energietransitie. In bovenstaande berekening overschatten we op termijn de CO2-eq emissie van het elektriciteitsgebruik. Omrin heeft daarnaast tevens de intentie om zelf groene stroom te gaan opwekken en deze direct te gebruiken. In dat geval vallen de CO2-eq emissies van het extra elektriciteitsgebruik op termijn helemaal weg.

Totale CO2-eq reductie

De investering van Omrin in de bouw van een nieuwe bedrijfshal met daarin een zogeheten 'Dano-trommel' en andere installaties resulteert in 6.202 ton vermeden CO2-eq emissies (zie tabel). De investering is een mooi voorbeeld van een project waarin people, profit en planet mooi geïntegreerd zijn. Het project levert bedrijfseconomische voordelen op, het zorgt voor vermeden CO2-eq emissies en draagt bij aan een circulaire economie (verantwoorde consumptie en productie).

Tabel 1. Balans van vermeden CO2-eq emissies door de investering van Omrin in de bouw van een nieuwe bedrijfshal met daarin een zogeheten 'Dano-trommel' en andere installaties

Vermeden CO2-eq emissies (ton)

Extra CO2-eq emissies (ton)

Groen gas: 2.785

Elektriciteitsverbruik: 1.265

Fijn digestaat: 1.228

Bedrijfshal: verwaarloosbaar

Extra afval REC*: 3.454

Dano-trommel etc.: verwaarloosbaar

7.467

1.265

Netto vermeden CO2-eq emissies

 

6.202

 

*REC= Reststoffen Energie Centrale

Lees ook het PCAF-rapport 2020 van BNG Bank: CO2 uitstoot klanten BNG Bank gedaald

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.