Wij financieren én ontzorgen onze klanten bij verduurzaming

Onze eerste vraag: Is dat gelukt?

Ja, gelukkig wel. Maar we zijn er nog niet! Onder voorzitterschap van een RvB-lid kreeg de commissie, waarin alle afdelingen van de bank vertegenwoordigd zijn, een sterk profiel binnen de organisatie. Het werd daardoor makkelijker om duurzaamheid binnen de bank op de agenda te krijgen en om impact te maken.
 
Binnen de bank merk ik dat met name jongere medewerkers zeer betrokken zijn; ze vragen actief om informatie en komen met concrete ideeën
Er waren overigens meer factoren die meehielpen, zoals het alsmaar groeiende bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid, zowel binnen de bank als in de hele maatschappij. Binnen de bank merk ik dat met name jongere medewerkers zeer betrokken zijn. Ze vragen actief om informatie en komen met concrete ideeën. Ook buiten de bank groeit op alle niveaus het besef dat we actief moeten werken aan een duurzamer wereld. Denk daarbij aan het Akkoord van Parijs, waarin wereldleiders met elkaar afspreken om de opwarming van de aarde te beperken.
 
Denk ook aan het 'groenste regeringsakkoord ooit' van het kabinet Rutte-3 en aan het Nederlandse klimaatakkoord, waarin de belangrijkste partijen van Nederland proberen om hun CO2-uitstoot te beperken. Op lokaal niveau zie ik dat niet alleen gemeenten, maar al onze klanten hard aan de slag zijn om duurzaamheidsdoelstellingen te vertalen in concrete acties.

Op lokaal niveau zie ik dat niet alleen gemeenten maar al onze klanten hard bezig zijn om duurzaamheidsdoelstellingen te vertalen naar concrete acties

Welke rol kan BNG Bank spelen voor haar klanten?

Wij stellen de publieke sector in staat om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Dat doen we in de eerste plaats door overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur te financieren tegen zo laag mogelijke prijzen. Als deze instellingen zélf het initiatief nemen om hun activiteiten te verduurzamen, dan bellen ze ons en dan kunnen we ze snel aan financiering helpen. Zo hebben we een grote impact.

Maar we doen méér. BNG Bank is zich de laatste jaren proactiever gaan opstellen op het thema duurzaamheid. We wachten niet af tot een klant naar ons toekomt, maar we gaan zelf op de klant af en bieden concrete oplossingen aan. Onze kernboodschap is eenvoudig: duurzaamheidsprojecten die op lange termijn impact hebben en rendabel zijn, komen in aanmerking voor financiering. En als klanten geen tijd of mogelijkheden hebben om zelf plannen te maken, dan kunnen we ze daarbij ontzorgen. 

Kunt u concrete voorbeelden noemen?

Jazeker. Gemeenten die vele – soms zelfs tientallen (!) – dorpshuizen, scholen en ander maatschappelijk vastgoed in bezit hebben, kunnen we helpen met de Maatschappelijk Vastgoed Scan. Dat is een online programma waarin al het vastgoed kan worden ingebracht door het invoeren van de postcode en het huisnummer. Het programma haalt dan alle beschikbare gegevens over de panden op uit openbare bronnen en geeft advies welke panden met welke maatregelen kunnen worden verduurzaamd.

Zo krijgt een gemeente met zeer weinig inspanning een overzicht van de verduurzamingsopgave van zijn vastgoed. De scan is door BNG Bank in het najaar van 2017 gratis ter beschikking gesteld aan gemeenten. En met succes. Inmiddels maken tientallen gemeenten hier gebruik van, is er meer dan 3,5 miljoen m2 in kaart gebracht en zijn de eerste gemeenten begonnen met een openbare aanbesteding op basis van de resultaten van het programma. Vanwege dit succes wordt de Maatschappelijk Vastgoed Scan inmiddels ook aangeboden aan woningcorporaties, zorginstellingen en andere klanten.

Een ander voorbeeld van ontzorging is de start-up 'Bewust Investeren' waar BNG Bank samen met verzekeraar NN 300 miljoen euro voor heeft uitgetrokken. Dit werkt als volgt: een op te richten stichting koopt scholen en ander maatschappelijk vastgoed van een gemeente en verduurzaamt de gebouwen. Na 15 of 30 jaar gaat het bezit weer terug naar de gemeente.

De bank ontzorgt ook woningcorporaties, onder meer via 'Wocozon'. Dat bedrijf plaatst zonnepanelen op daken van sociale huurwoningen. De huurders profiteren hiervan via een lagere energierekening, en dat werkt. Wocozon plaats nu maandelijks al zo’n 1.000 zonnepanelen op huurwoningen en mikt op 1 miljoen zonnepanelen in 2025. Vergelijkbare projecten, gericht op andere doelgroepen, opereren onder namen als 'Boer kiest Zon', 'Rooftop Energy' en 'Huur de Zon'.

Via deze projecten en via directe financiering van haar klanten heeft BNG Bank inmiddels meer dan een half miljoen zonnepanelen gefinancierd. Op de projectenkaart van BNG Bank zijn nog tientallen voorbeelden verspreid over heel Nederland te vinden.

Kan elk project door BNG Bank worden gefinancierd?

Nee. BNG Bank moet binnen haar strikte statuten opereren. Een belangrijk criterium waar we naar kijken is de betrokkenheid van overheden bij projecten. Om meer flexibiliteit te bieden hebben we begin dit jaar het BNG Duurzaamheidsfonds opgezet, speciaal bedoeld voor lokale projecten (tot 2,5 miljoen euro) van ondernemers. Inmiddels is de financiering van de eerste lokale projecten uit het BNG Duurzaamheidsfonds in gang gezet.

De bank werkt nog aan andere initiatieven. Zo hebben we onlangs een druk bezocht congres georganiseerd over gebouwgebonden financiering van verduurzaming. Het idee hierachter is dat in bepaalde woonwijken niet alle particulieren kunnen of willen meedoen met de verduurzaming. Dat kan zijn omdat ze vanwege hun inkomen geen financiering kunnen krijgen, maar het kan ook zijn dat ze verwachten dat ze hun investering niet meer terug zullen verdienen, bijvoorbeeld als ze binnen enkele jaren verhuizen. Door de financiering niet aan de persoon maar aan het gebouw te koppelen, is het moment van verhuizen niet meer relevant. De nieuwe eigenaar neemt immers de woning, inclusief de daaraan gekoppelde financiering, over.

Iets waar ik persoonlijk sterk bij betrokken ben, vloeit voort uit de expeditie met een dertigtal collega's uit de financiële sector naar Spitsbergen eerder dit jaar, onder leiding van poolreizigster en klimaatjournaliste Bernice Notenboom. De reis heeft mij geleerd dat financiële instellingen niet met elkaar moeten concurreren maar juist moeten samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Ik probeer nu met een energiemaatschappij en andere banken om een specifieke financieringsoplossing onder de naam ESCo (Energy Services Company) te gebruiken, voor de verduurzaming van particuliere woningen.

hoe zit het met de Duurzaamheid binnen BNG Bank zelf?

We hebben ons duurzaamheidsbeleid onderverdeeld naar drie sporen. Het eerste spoor is de bedrijfsvoering van de bank. BNG Bank heeft zich ten doel gesteld om in 2020 volledig CO2-neutraal te zijn, onder meer met behulp van de honderden zonnepanelen op haar dak. Het kantoorgebouw heeft nu label A en de bank hanteert een duurzaam inkoopbeleid.

Het tweede spoor betreft onze activa, de kredietverlening. Het resultaat van de verduurzamingsslag die onze klanten maken en van onze proactieve houding die ik zojuist beschreef, is dat onze kredietverlening geleidelijk aan steeds duurzamer wordt. Dat willen we ook graag meten. Daarom hebben we samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Telos van de Tilburg University een methodologie ontwikkeld om klanten van een duurzaamheidsscore te voorzien. Ook hebben we recent ons duurzaamheidsbeleid aangescherpt. Zo hebben we afgesproken dat we de opsporing en exploitatie van fossiele grondstoffen (kolen, olie en gas) niet meer financieren.

We hebben ons duurzaamheidsbeleid onderverdeeld naar drie sporen: onze bedrijfsvoering, onze kredietverlening en onze funding

De verduurzaming van onze kredietportefeuille heeft ook impact op het derde spoor, onze funding. Op basis van onze duurzame activa kunnen we immers steeds meer duurzame funding aantrekken. Dat is mooi, want er is enorm veel behoefte bij onze obligatiehouders (waaronder veel buitenlandse pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders) aan 'green bonds' oftewel duurzame obligaties. Sinds 2014 hebben we deze beleggers kunnen helpen met de uitgifte van 7 duurzame obligaties, waarmee zij via onze duurzame gemeenten, woningcorporaties en projecten financieren. Op deze manier maken we onze missie waar: BNG Bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland.

Meer weten? Kom naar de BNG Bank Duurzaamheidsdag!

BNG Bank laat graag haar betrokkenheid bij een duurzamer Nederland zien en organiseert daarom een informatieve netwerkdag voor haar relaties. Op donderdagmiddag 1 november 2018 in de wereldbol Climate Planet Utrecht. Tijdens het plenair programma ziet u een film met live gestreamde beelden vanaf 4 NASA-satellieten en hoort u het aansprekende verhaal van architect en duurzaamheidsvisionair Thomas Rau. Dit programma inspireert en toont de urgentie voor een duurzame toekomst. Daarna start het Meet & Greet programma. U bezoekt stands met BNG Bank initiatieven en duurzame projecten van onze klanten.

[NOT FOUND] Meer info en inschrijven

Duurzaamheidsbeleid BNG Bank

​Bedrijfsvoering


BNG Bank volledig CO2-neutraal in 2020 (o.a. via zonnepanelen).
Kantoorgebouw is Label A, duurzaam inkoopbeleid.

Kredietportefeuille

​Funding

​Duurzaamheidsscores:
  1. Gemeenten, corporaties (2017: EUR 1,9 miljard euro krediet aan duurzaamste partijen in hun klasse)
  2. Zorg en onderwijs
  3. Projecten (2017: EUR 297 miljoen)
GEEN financiering van wapens, bont, kansspelen, tabaksindustrie en zoeken naar en/of ontginning van nieuwe kolen-, olie- en gasreserves.
​Uitgifte van 7 duurzame obligaties (EUR 4 miljard 2014 - 2018) ter financiering van de meest duurzame gemeenten, woningcorporaties en projecten.
Foto Olivier Labe: Sake Rijpkema.
Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.