Zorg uit handen nemen

'Samen' en 'Duurzaam' zijn de meest gebruikte woorden in de titels van coalitieakkoorden, blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Tijdens vier regionale inspiratiebijeenkomsten voor duurzame ontwikkeling, die BNG Bank in september samen met de VNG organiseerde, sprak ik met meer dan zestig bestuurders. Ik ben verheugd om te merken dat veel gemeenten duurzaamheid omarmen in hun collegeakkoorden en concreet bezig zijn om invulling te geven aan hun coalitieakkoord en aan de Regionale Energiestrategie (RES).

Daarbij moeten veel lastige keuzes worden gemaakt. Dat zijn deels keuzes van strategische en technische aard. Moeten we als gemeente het voortouw nemen bij de energietransitie? Hoe gaan we om met private partijen die warmtenetten willen bouwen of juist andere technologische oplossingen bieden? Hoe kunnen we gebruik maken van bewonersinitiatieven? Hoe kunnen we schaal of massa creëren, oftewel 'meters maken'? Zou het toch niet beter om dit enorme project meer centraal en directief aan te sturen, net als de wederopbouw eertijds? Wat vertellen gemeenten aan de particulier die wil weten of hij zijn CV-ketel nog moet vervangen? En tot slot: hoe gaan we dit allemaal betalen?

Tijdens mijn rondgang heb ik aangegeven dat BNG Bank voor gemeenten een grote rol kan én wil spelen. Wij hebben immers als missie: de publieke sector in staat stellen maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Dat doen we in eerste instantie door het aanbieden van financiering tegen zo laag mogelijke prijzen. Maar we doen méér. We kunnen gemeenten ook zorgen uit handen nemen. Ik noem enkele voorbeelden.

Wij kunnen én willen een grote rol spelen voor gemeenten; met financiering tegen zo laag mogelijke prijzen. Maar we kunnen gemeenten ook zorgen uit handen nemen

Gemeenten die veel dorpshuizen in bezit hebben – één gemeente heeft er zelfs meer dan zestig(!) - kunnen we helpen met de [NOT FOUND] Maatschappelijk Vastgoed Scan. Dat is een gratis online tool waarmee zij al het vastgoed eenvoudig in kaart kunnen brengen door het invoeren van postcode en huisnummer. Het programma haalt dan alle beschikbare gegevens over de panden op uit openbare bronnen en geeft advies welke panden met welke maatregelen kunnen worden verduurzaamd.

Ook met de start-up [NOT FOUND] Bewust Investeren, waar BNG Bank samen met verzekeraar NN 300 miljoen euro voor heeft uitgetrokken, helpen we gemeenten. Dit werkt als volgt: een op te richten stichting koopt scholen en ander maatschappelijk vastgoed van een gemeente en verduurzaamt de gebouwen. Na 15 of 30 jaar gaat het bezit weer terug naar de gemeente.

Ook bij woningcorporaties nemen we zorgen weg, onder meer via 'Wocozon'. Deze stichting plaatst zonnepanelen op daken van sociale huurwoningen. De huurders profiteren hiervan via een lagere energierekening. En het werkt. Wocozon plaats nu maandelijks al zo’n 1.000 zonnepanelen op huurwoningen en mikt op 1 miljoen zonnepanelen in 2025.

Nog een voorbeeld. BNG Bank moet zichzelf - vanwege alle regelgeving - beperken tot leningen van minimaal tien miljoen euro ten dienste van de publieke sector. Om méér te bieden, hebben we dit jaar het BNG Duurzaamheidsfonds opgezet, speciaal bedoeld voor lokale projecten (tot 2,5 miljoen euro) van ondernemers.

Daarnaast zijn er nog voorbeelden op het gebied van [NOT FOUND] gebouwgebonden financiering, financiering via baatbelasting of via erfpachtcanons. In welke mate al deze initiatieven gaan bijdragen aan de energietransitie hangt af van u, bestuurder. Ik weet dat u ambitieuze plannen heeft en ik weet dat u veel blokkades zal tegenkomen. Ik wens u veel wijsheid toe om de juiste plannen te maken, het juiste draagvlak te creëren en door te pakken. En weet: als betrokken partner werkt BNG Bank graag met u samen aan een duurzamer Nederland.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.