Seminar Gebouwgebonden Financiering

  • update:  
  •  
Op 3 oktober organiseert BNG Bank een seminar over gebouwgebonden financiering voor gemeenten. Gebouwgebonden financiering wordt in het regeerakkoord en klimaatakkoord benoemd als belangrijke oplossing om huiseigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Bij gebouwgebonden financiering wordt de financiering van de verduurzamingsinvestering aan de woning gekoppeld in plaats van aan de eigenaar. Bij verkoop van de woning blijft deze financiering op de woning rusten en gaat daarbij over op de nieuwe eigenaar. De lasten van de ingreep worden hiermee gelijkmatiger verdeeld over de levensduur van de ingreep, waarmee een belangrijke drempel om deze investeringen te doen, wordt weggenomen.

Verschillende partijen, waaronder gemeenten, hebben onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Deze gemeenten zien het als mogelijk middel om de burger te ontzorgen en een wijkgerichte aanpak van de verduurzaming door te voeren. Bij een aantal van deze onderzoeken is BNG Bank betrokken.

Tijdens het seminar wordt een toelichting gegeven op de plaats van gebouwgebonden financiering in het Klimaatakkoord en worden enkele initiatieven toegelicht, waaronder de baatbelastingconstructie en 'bodemwende', een initiatief gebaseerd op erfpacht.

Programma

​Wat
​Seminar Gebouwgebonden Financiering
​Waar
​Raadhuis Hoofddorp, Raadhuisplein 1
Wanneer​​3 oktober 2018
​Tijd
​12.00 uur lunch en inloop, 13.00 uur sprekers en discussie, 16.30 uur netwerkborrel.


Het exacte programma van het seminar wordt later bekendgemaakt. Er wordt onder andere een bijdrage geleverd door:

  • Sabine Galjé (afdelingshoofd Directie Bouwen en Energie, Ministerie van BZK)
  • Jacques van Dijken (initiatiefnemer Bodemwende)
  • John Nederstigt (wethouder Haarlemmermeer)
  • Thomas Rau (architect en duurzaamheidsvisionair)
  • Gita Salden (Voorzitter RvB BNG Bank)
  • Tijmen Smit (oud-wethouder Laren en initiatiefnemer baatbelastingconstructie)
  • Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen)

Aanmelden

Het seminar is gratis toegankelijk.


Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; Gemeenten
Yes

 Content Query