Dealing room and public sector

BNG Treasury

Tijdelijk behoefte aan kasgeld om tekorten op te vangen. Ineens een bedrag beschikbaar door onverwachte inkomsten. Zaken waar u op wilt anticiperen als u actief omgaat met uw kasstromen en uw financieringsbehoefte. Dat kan met BNG Treasury, het professionele treasurysysteem op maat voor organisaties met een publieke taak.

Module liquiditeitsprognose

Cashmanagement:
De module liquiditeitsprognose is een eenvoudig instrument waarmee u inzicht krijgt in de ontwikkeling van uw liquiditeitspositie, gebaseerd op operationele prognoses vanuit uw organisatie gecombineerd met rekeningmutaties van de banken waarbij u bankiert. Naast de operationele kasstromen maken ook de leningkasstromen en investeringen onderdeel uit van de liquiditeitsprognose.

Module rapportages

Vast onderdeel bij liquiditeitsprognose:
Met de module rapportages verwerkt u gegevens over uw operationele kasstromen, investeringen en leningen tot heldere overzichten van uw rente- en financieringsrisico’s.

Module leningenbeheer (Pro)

De additionele module leningenbeheer biedt u geavanceerde ondersteuning bij de beheeractiviteiten van uw leningenportefeuille. Ook is het de mogelijkheid voor het opnemen van een derivaten-administratie toegevoegd aan deze module.

V​oordelen

  • Online treasurybeheer
  • Gestructureerde rapportages
  • Flexibeler en betrouwbaarder dan spreadsheet
  • Toegang vanaf elke locatie
  • Eenvoudige koppeling met financiële administratie
  • Moderne beveiligingstechniek
  • Grafische weergave van gegevens
  • Historie prognoses raadpleegbaar
  • Vergelijk gerealiseerd saldo met geprognosticeerd saldo

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.