ECB waarschuwt voor lagere groei

De ECB houdt rekening met een lagere economische groei in het eurogebied.

De centrale bank is minder optimistisch dan vorige maand. De ECB wijst daarbij op bekende factoren als de dreiging van protectionisme, economische problemen in opkomende landen en volatiliteit op de financiële markten. De ECB verwacht echter geen recessie. Ze wijst daarbij op de gunstige financieringscondities, de verdere groei van de werkgelegenheid, de stijgende lonen, de lagere energieprijzen en de groei van de wereldeconomie. Het monetaire beleid bleef zoals verwacht onveranderd. Dat geldt ook voor de forward guidance. Dat betekent dat de officiële rentetarieven pas zullen worden verhoogd indien sprake is van een convergentie van de inflatie naar het beoogde niveau van dichtbij, maar iets beneden 2%.

In de Verenigde Staten hebben de president een akkoord bereikt met het Congres over een tijdelijke beëindiging van de sluiting van een aantal overheidsdiensten. In de komende drie weken gaan beide partijen onderhandelen over een nieuwe begroting.

Recente cijfers duiden inderdaad op een zwakkere toename van de bedrijvigheid. De inkoopmanagersindex van het eurogebied daalde in januari volgens voorlopige cijfers 0,4 punt naar 50,7. In Frankrijk daalde de index met ca. 1 punt naar 47,9. In Duitsland steeg de inkoopmanagersindex 0,5 punt naar 52,1, dankzij een verbetering van de stemming in de dienstensector. De lange rentetarieven daalden onder invloed van de matige economische cijfers licht.

Standen per 25 januari 20193 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,75 (2,78) 2,75 (2,76)
Eurozone
-0,31 (-0,31) 0,73 (0,81)
Duitsland

0,14 (0,21)

Frankrijk 0,59 (0,66)
Italië 2,64 (2,73)
Spanje 1,24 (1,35)
Nederland

0,29 (0,36)


Eurokoers USD 1,135 (1,140)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Economisch nieuws


VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, december: -0,1 (november: +0,2)
 • verkochte bestaande woningen, december: 4.990 miljoen, -10,3% j.o.j. (november: 5.330 miljoen, -6,4% j.o.j.)

CHINA

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 6,4% j.o.j. (derde kwartaal: 6,5% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, januari: 50,7 (december: 51,1); industrie 50,5(51,4), dienstensector 50,8(51,2)
 • consumentenvertrouwen, januari: -7,9 (december: -8,3)
 • overheidssaldo, derde kwartaal: EUR -46,1 miljard, -0,4% bbp (tweede kwartaal: EUR -51,5 miljard, -0,5% bbp)
 • bruto overheidsschuld, derde kwartaal: EUR 9.898 miljard, 86,1% bbp (tweede kwartaal: EUR 9.842 miljard, 86,3% bbp)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, januari: 52,1 (december: 51,6); industrie 49,9(51,5), dienstensector 53,1(51,8)
 • ondernemersvertrouwen, januari: 99,1(101,0)
 • producentenprijsindex, december: -0,4%, 2,7% j.o.j. (november: 3,3% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, januari: 47,9 (december: 48,7); industrie 51,2(49,7), dienstensector 47,5(49,0)
 • ondernemersvertrouwen, januari: 102,1(december: 101,9)

NEDERLAND

 • consumptie, november: 2,0% j.o.j. (oktober: 1,7% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, januari: +1,0 (december: +9,0)
 • huizenprijs, december: -0,6%, 8,4% j.o.j. (november: 9,5% j.o.j.)

Agenda

28-01 Eurozone geldhoeveelheid(M3) december
29-01 Verenigde Staten consumentenvertrouwen(CB) januari
30-01 Verenigde Staten vergadering Federal Reserve
Eurozone index economisch sentiment januari
Duitsland consumentenvertrouwen februari
consumentenprijsindex januari
Frankrijk bruto binnenlands product vierde kwartaal
consumptie december
Spanje detailhandelsomzet december
Nederland producentenvertrouwen januari
producentenprijsindex december
31-01 Verenigde Staten loonkosten vierde kwartaal
China inkoopmanagersindex januari
Eurozone bruto binnenlands product vierde kwartaal
werkloosheid december
Eurolanden werkloosheid december
Duitsland detailhandelsomzet december
werkgelegenheid december
Frankrijk producentenprijsindex december
consumentenprijsindex januari
Spanje bruto binnenlands product vierde kwartaal
consumentenprijsindex januari
Italië bruto binnenlands product vierde kwartaal
01-02 Verenigde Staten werkgelegenheid januari
werkloosheid januari
uurlonen januari
inkoopmanagersindex industrie januari
consumentenvertrouwen(UvM) januari *)
Japan werkloosheid december
Eurozone consumentenprijsindex januari

 

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie loopt in de komende jaren naar verwachting wat terug. De Chinese economie groeit in beide jaren met ca. 6%. In 2018 nam het Chinese bbp met 6,6% toe. In de Verenigde Staten loopt de economische groei in 2019 terug naar 2,2%, 0,7 procentpunt minder dan vorig jaar. In 2020 zal de economie waarschijnlijk in een lichte recessie komen. De conjuncturele teruggang hangt vooral samen met de binnenlandse vraag. Het positieve effect van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt af. De banengroei vlakt af, mede door een lagere investeringsgroei. De inflatie loopt licht op naar 2,2% dit jaar en 2,4% in 2020. 

De economische groei in de eurozone vlakt de komende jaren af.  In 2019 wordt een groei van bedrijvigheid van 1,2% voorzien tegen 1,9% in 2018. In 2020 wordt een economische groei van 1,3% voorzien. De afname van de groei is vooral het gevolg van een minder gunstige ontwikkeling van de buitenlandse vraag. De consumptiegroei vlakt slechts licht af. De lonen stijgen, maar de banengroei neemt af. De inflatie daalt van 1,7% dit jaar naar 1,5% in 2019. In 2020 gaan we uit van een geldontwaarding van 1,7%. De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 2,6% in 2018 naar 1,8% in 2019 en 2020. De inflatie loopt onder invloed van indirecte belastingverhogingen (BTW, energiebelasting) op van 1,6% naar 2,2% in 2019. In 2020 komt de inflatie naar verwachting uit op 1,8 %.

Economische groei 2017 2018 2019 2020
Verenigde Staten 2,2 2,9 2,2 1,0
China 6,8 6,6(6,5) 6,0 6,0
Japan 1,7 1,2 1,0 0,5

Eurozone

2,4

1,9

1,6

1,3
Duitsland 2,2 1,5 1,0 1,3
Frankrijk 2,0 1,5 1,2 1,3
Italië 1,6 1,0 0,6 0,6
Spanje 3,0 2,4 2,1 1,7
Nederland 2,9 2,6 1,8 1,8
           
Inflatie *) 2017 2018 2019 2019
Verenigde Staten 1,7 2,0 2,2 2,4
China 1,6 2,0 2,0 2,0
Japan 0,5 1,0 1,1 1,5
Eurozone 1,5 1,7 1,5 1,7
Duitsland 1,7 1,9 1,8 1,8
Frankrijk 1,2 2,1 1,5 2,0
Italië 1,3 1,2 1,0 1,0
Spanje 2,0 1,8 1,8 1,7
Nederland 1,3 1,6 2,2 1,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijf zeer ruim. De officiële tarieven zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

Actueel Over een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,31

-0,21

-0,20

Staat 10 jaar 0,29 0,51 0,50

Yieldcurve

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.