Focus: het IMF blijft optimistisch

Het IMF heeft de groeiprognoses voor dit jaar verhoogd.

Het Internationaal Monetair Fonds(IMF) heeft zijn groeiprognoses voor de wereldeconomie verhoogd. In de halfjaarlijke Economic Outlook gaat het instituut uit van een economische groei van 6,0 procent. Dat is 0,5 procentpunt meer dan in januari nog werd verwacht. Als redenen voor de verhoging van de prognose noemt het IMF de extra budgettaire stimulering in een aantal grote landen waaronder de Verenigde Staten en een sneller dan verwacht herstel in de tweede jaarhelft als gevolg van de voortgang van het vaccinatieproces. In de jaren daarna valt de economische groei weer terug naar rond 3,3 procent. In de Verenigde Staten wordt dit jaar een groei van 6,4 procent verwacht, waarmee de krimp als gevolg van Covid-19 in 2020 meer dan wordt goedgemaakt. De hoge groei is vooral te danken aan het zeer expansieve begrotingsbeleid van de regering-Biden. Een bijproduct van dat beleid is een sterke stijging van de lange rente. Deze ontwikkeling heeft indien deze doorzet negatieve effecten op de opkomende landen, zo waarschuwt het instituut.   

Het IMF verwacht ook in de eurozone iets meer groei, nl. 4,4 procent tegen 4,2 procent in januari. Dat is enigzins opmerkelijk. In het eurogebied verloopt de vaccinatie van de bevolking trager dan in andere westerse anden. Een aantal nationale overheden heeft extra lock down maatregelen moeten nemen die mogelijk tot ver in het tweede kwartaal voortduren en de bedrijvigheid negatief zullen beinvloeden. De economische vooruitzichten blijven daardoor onzeker, zo waarschuwden de centrale bankiers van de ECB in de notulen van de laatste beleidsvergadering. Wij voorzien een gematigder economisch herstel in het eurogebied. Dat geldt ook voor ons land, waarvoor het IMF een toename van het bbp van 3,5 procent verwacht.

Bron: World Economic Outlook, April 2021: Managing Divergent Recoveries (imf.org)

Marktontwikkelingen

De afgelopen week ondergingen de rentetarieven in de voornaamste landen weinig verandering. De tienjaars euroswap noteerde op vrijdag 0,05% tegen 0,03% een week eerder. De bedrijvigheid blijft in de eurozone onder druk staan door de beperkende maatregelen, zo blijkt uit cijfers van de industriele productie in verschillende landen. In Frankrijk daalde de productie in februari met 4,7% het sterkst. In ons land nam de productie met 1,2% af. 

Standen per 9 april 2021

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 0,19 (0,20) 1,67(1,73)
Eurozone

-0,54(-0,54)

0,05 (0,03)

Duitsland   -0,31 (-0,30)
Frankrijk   -0,02 (-0,06)
Nederland -0,15 (-0,19)
Eurokoers USD 1,1888(1,175)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • producentenprijsindex, februari: 1,7%, 7,0% j.o.j. (januari: 3,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, februari: -71,1 miljard dollar (januari: -67,8 miljard dollar)
 • uitvoer, februari: -10,0% j.o.j. (januari: -7,4%% j.o.j.)
 • invoer, februari: 5,0% j.o.j. (januari: 3,2% j.o.j.)

 

EUROZONE

 • werkloosheid, februari: +48.000, 8,3% (januari: 8,3%)
 • inkoopmanagersindex, maart: 53,2 (herzien van 52,5)
 • huizenprijs, vierde kwartaal: 1,4%, 5,4% j.o.j. (derde kwartaal: 4,9% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, februari: 0,5%, excl. energie 0,6%, 1,5% j.o.j. (januari: 0,4% j.o.j.)
 • saldo lopende rekening, vierde kwartaal: 77,1 miljard euro, 2,2% bbp op jaarbasis (derde kwartaal: 2,0% bbp)

DUITSLAND

 • industriele orders, februari: 1,2%, 5,6% j.o.j. (januari: 1,4% j.o.j.)
 • industriele productie, februari: -1,8%, -6,0% j.o.j. (januari: -3,0% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • industriele productie, februari: -4,7%, -6,6% j.o.j. (januari: -0,2% j.o.j.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex, maart: 51,9 (februari: 51,4)
 • detailhandelsomzet, februari: 7,2%, -3,3% j.o.j. (januari: -8,4% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex, maart: 50,1 (februari; 45,1)
 • industriele productie, februari: 0,0%, -1,9% j.o.j. (januari: -2,0% j.o.j.)

NEDERLAND

 • industriele productie, februari: -1,2%, -4,1% j.o.j. (januari; -5,8% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, maart: 0,3%, 1,9% j.o.j. (februari: 1,9% j.o.j.)

 

Agenda

 • Eurozone: overheidsfinancien, 2020 (22 april)
 • Nederland: consumentenvertrouwen, april (22 april), werkloosheid, maart (22 april) 

 

Verwachtingen

De economische vooruitzichten worden bepaald door de ontwikkeling van de pandemie. In de afgelopen maanden is het aantal besmettingen in veel landen toegenomen, waardoor regeringen beperkende maatregelen moesten nemen. De bedrijvigheid zal door deze maatregelen in de eerste maanden van het jaar nog onder druk blijven staan. Dat geldt met name voor sectoren als de horeca, persoonlijke dienstverlening, vervoer en toerisme. Dankzij de ontwikkelde vaccins is het perspectief, op normalisatie van het openbare leven, toegenomen. Indien de vaccinatie van de bevolking volgens de verwachtingen verloopt, dan kan de bedrijvigheid in de tweede helft van 2021 aantrekken. De onzekerheden blijven evenwel groot. De vaccinatie is een enorme logistieke operatie die mee of tegen kan vallen. Bovendien moet worden afgewacht hoe lang de vaccins bescherming bieden en of de vaccins ook effectief zijn tegen nieuwe varianten van het virus.

De Amerikaanse economie zal in 2021 naar verwachting met ca. 6,0% groeien. Mede onder invloed van stimulerende maatregelen van de overheid en een aanhoudend ruim monetair beleid zullen de consumptie en de investeringen in de private sector aantrekken. De inflatie loopt mede als gevolg van hogere energieprijzen op van 1,3% naar 2,2%.

In de eurozone groeit de economie in 2021 naar verwachting met ongeveer 3,7%. Het herstel is vooral te danken aan het ruime monetaire beleid en de overheidsmaatregelen. De eurolanden die in 2020 het meest zijn getroffen door de pandemie zullen dit jaar de sterkste economische groei doormaken. In Duitsland en Nederland wordt een meer gematigde economische groei verwacht. Het verwachte economisch herstel is breed gedragen: zowel de consumptie, de investeringen als de uitvoer zullen naar verwachting toenemen. De inflatie loopt mede door hogere energieprijzen in de eurozone op van 0,3% naar 1,6%. In Nederland loopt de inflatie naar verwachting op met 0,5%-punt naar 1,6%. 

Economische groei 2020 2021 2022
Verenigde Staten -3,5 6,0 4,2

Eurozone

-6,6

3,7

5,0

Nederland -3,8 1,7 4,8
 
Inflatie 2020 2021 2022
Verenigde Staten 1,3 2,2 1,9
Eurozone 0,3 1,6 1,2
Nederland 1,1 1,6 1,2

Rentevisie

De ECB blijft een ruim monetair beleid voeren. De leningen in het kader van het derde TLTRO-programma aan banken lopen door tot juni 2022. Voorts blijft de centrale bank tot maart 2022 effecten aankopen onder het PEPP-programma. We verwachten dat de lange rentetarieven in het komende jaar ondanks het verwachte economisch herstel slechts beperkt zullen stijgen.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 

euribor 3 mnd.

-0,54

 -0,5 tot -0,3 

euroswap 5 jaar -0,33  -0,3 tot -0,1
euroswap 10 jaar  0,05   0,2 tot  0,4 
euroswap 30 jaar  0,46   0,6 tot  0,8

 

Yieldcurve

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.