Focus: Weidmann pleit voor afbouw effectenaankopen.

Volgens Bundesbankpresident Weidmann doet de ECB er verstandig aan om de effectenaankopen terug te brengen.

Weidmann stelt vast dat de economie van het eurogebied volgens de huidige ramingen van de ECB sneller zal herstellen van de pandemie dan eerder was verwacht. Hoewel het nog steeds mogelijk is dat het aantal besmettingen als gevolg van nieuwe virusvarianten kan toenemen, heeft de vooruitgang bij de vaccinatie van de bevolking de onzekerheid aanmerkelijk verkleind. Hierdoor zijn de zorgen over deflatie in de eurozone weggenomen. De inflatie is in de eerste maanden van het jaar sterk toegenomen als gevolg van een stijging van de prijzen van energie, grondstoffen en materialen. De risico's liggen evenwel aan de bovenkant. Weidmann wijst in dit verband op de recente stijging van de rentetarieven op staatsleningen. die een weerspiegeling zijn van oplopende inflatieverwachtingen in de markt. De ECB besloot in maart 2020 tot de effectenaankopen vanwege de economische noodsituatie als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Op basis van de huidige verwachtingen loopt deze situatie op zijn eind. De bedrijvigheid zal in de eurozone in het eerste kwartaal van 2022 het pre-crisis niveau overstijgen. Dat betekent dat er dan geen sprake meer is van een extreme onderbenutting van de productiecapaciteit. 

Het verwachte economisch herstel in de eurozone wordt geschraagd door de verdere stijging van de index van het economisch sentiment. Deze brede vooruitlopende indicator van de bedrijvigheid steeg van 114,5 in mei naar 117,9 in juni, het hoogste niveau in 21 jaar. De toename van het vertrouwen in de economie is het gevolg van de versoepeling van coronamaatregelen in de eurolanden. Vooral in de detailhandel en de dienstensector nam het vertrouwen van ondernemers toe. In lijn met de Europese trend nam ook de sentimentsindex in ons land toe. De arbeidsmarkt trekt als gevolg van het economisch herstel flink aan. In mei nam het aantal werklozen in het eurogebied met 306.000 af. De werkloosheid daalde daardoor van 8,1 procent in april naar 7,9 procent van de beroepsbevolking in mei. Dit is overigens nog wel hoger dan in maart vorig jaar, toen de werkloosheid 7,1 procent bedroeg. Een kanttekening bij deze cijfers is dat werknemers waarvan de loonkosten deels door overheden worden betaald hierin niet zijn meegenomen. 

 

Lezing Weidmann

Persbericht Index economisch sentiment

Index economisch sentiment

     

Marktontwikkelingen

De uitspraken van Bundesbankpresident Weidmann hadden geen effect op het marktsentiment. Beleggers gaan er vooralsnog vanuit dat de meeste bankiers binnen de ECB de effectenaankopen willen voortzetten. De lange rentetarieven bleven mede hierdoor in het eurogebied vrijwel stabiel. 

 

Standen per 2 juli 2021

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 0,14 (0,13) 1,44(1,45)
Eurozone

-0,55 (-0,54)

0,08 (0,08)

Duitsland   -0,23 (-0,20)
Frankrijk   0,03 (0,08)
Nederland -0,12(-0,08)
Eurokoers USD 1,182(1,190)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumptieprijs, mei: 0,4%, 3,9% j.o.j. (april: 3,6% j.o.j.)
 • consumptie, mei: -0,4%, 14,5% j.o.j. (april: 24,7% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juni: +850.000, 5,7% j.o.j. (mei: +583.000, 9,0% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 5,9% (mei: 5,8%)
 • uurlonen, juni: 0,3%, 3,6% j.o.j. (mei: 1,9% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 60,0 (mei: 61,2)
  EUROZONE
 • inkoopmanagersindex, juni: 59,2 (mei: 57,1); industrie 63,4(63,1), dienstensector 58,0 (55,2)
 • index economisch sentiment, juni: 117,9 (mei: 114,5)
 • werkloosheid, mei: -306.000, 7,9% (april: -2.000, 8,1%, herzien van -134.000, 8,0%)
 • producentenprijsindex, mei: 1,3%, 9,6% j.o.j.  (april: 7,6% j.o.j.)
 DUITSLAND
 • ondernemersvertrouwen, juni: 101,8 (mei: 99,2)
 • detailhandelsomzet(volume), mei: 4,2%, -0,8% j.o.j. (april: -6,8%, 7,2% j.o.j. (herzien van -5,5%, 6,7% j.o.j.)
  FRANKRIJK
 • ondernemersvertrouwen, juni: 113 (mei: 108)
 • consumptie, mei: 10,4%, 7,4% j.o.j. (april: 31,5% j.o.j.)
NEDERLAND
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -0,8%, -2,4% j.o.j. (herzien van -0,5%, -2,8% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, juni: -3,0 (mei: -9,0)
 • producentenvertrouwen, juni: +11,5 (mei: +8,8)
 • consumptie, mei: 9,4% j.o.j. (april: -0,4% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), mei: 9,3% j.o.j, (april: 9,1% j.o.j.)
 • overheidssaldo, eerste kwartaal: -46,1 miljard euro, -5,8% bbp (vierde kwartaal: -33,4 miljard euro, -4,2% bbp)
 • producentenprijsindex, mei: 0,9%, 12,3% j.o.j. (april: 11,7% j.o.j.)
  

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijs, juni(13/7).
 • Eurozone: inkoopmanagersindex, juli (23/7).
 • Nederland: consumentenprijsindex, juni(8/7).

Verwachtingen

De economische vooruitzichten worden bepaald door de ontwikkeling van de pandemie. Indien de vaccinatie van de bevolking volgens de verwachtingen verloopt, dan zal het openbare leven na de zomer grotendeels zijn genormaliseerd. De economie zal zich daardoor in de westerse landen kunnen herstellen. De onzekerheden blijven evenwel groot. Zo is het de vraag hoe lang de vaccins bescherming bieden en of de vaccins ook effectief zullen zijn tegen nieuwe varianten van het virus. Bovendien zal het virus dit jaar in andere delen van de wereld waarschijnlijk nog niet onder controle komen. 

De Amerikaanse economie zal in 2021 naar verwachting met ca. 7,5 procent groeien. Mede onder invloed van stimulerende maatregelen van de overheid en een aanhoudend ruim monetair beleid zullen de consumptie en de investeringen in de private sector aantrekken. De inflatie loopt mede als gevolg van hogere energieprijzen op van 1,3 procent in 2020 naar 3,5 procent in 2021.

In de eurozone groeit de economie in 2021 naar verwachting met ongeveer 3,9 procent. Het economisch herstel is zowel te danken aan het ruime monetaire beleid als aan de steunpakketten van de overheden. De eurolanden die in 2020 het meest zijn getroffen door de pandemie zullen dit jaar de sterkste economische groei doormaken. In Duitsland en Nederland wordt een meer gematigde economische groei voorzien. Het economisch herstel is breed gedragen: zowel de consumptie, de investeringen als de uitvoer zullen naar verwachting toenemen. De inflatie loopt mede door hogere energieprijzen in de eurozone op van 0,3 procent in 2020 naar 2,0 procent in 2021. In Nederland loopt de inflatie naar verwachting op van 1,1 procent naar 2,2 procent. 

 

Economische groei 2020 2021 2022
Verenigde Staten -3,5 7,5 4,5

Eurozone

-6,6

3,9

4,8

Nederland -3,8 2,7 4,0
 
Inflatie 2020 2021 2022
Verenigde Staten 1,3 3,5 2,2
Eurozone 0,3 2,0 1,4
Nederland 1,1 2,2 1,4

Rentevisie

De ECB blijft vooralsnog een ruim monetair beleid voeren. De leningen in het kader van de derde targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) aan banken lopen door tot juni 2022. Voorts blijft de centrale bank tot maart 2022 effecten aankopen onder het pandemic emergency purchase programme(PEPP). Hiermee is een bedrag van maximaal 1.850 miljard euro gemoeid. We verwachten dat de lange rentetarieven in de komende twaalf maanden wat zullen oplopen. 

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 

euribor 3 mnd.

-0,55

 -0,5 tot -0,3 

euroswap 5 jaar -0,27 -0,2 tot 0,0 
euroswap 10 jaar  0,08   0,4 tot 0,6
euroswap 30 jaar  0,46   0,8 tot 1,0 

Yieldcurve

 

 

.    

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.