Focus: sterke groei in derde kwartaal

Het Nederlandse bbp nam in het derde kwartaal toe met 1,9 procent.

De groei was weliswaar historisch hoog, maar beduidend lager dan in het tweede kwartaal. Het bbp nam in het voorgaande kwartaal nog toe met 3,8 procent. De consumptie van huishoudens nam in het derde kwartaal toe met 3,8 procent, na een groei van 6,4 procent in het tweede kwartaal. De uitvoer groeide met slechts 1,3 procent tegen 4,2 procent in het tweede kwartaal. De investeringen in vaste activa daalden evenals in het tweede kwartaal en wel met 2,7 procent. Vooral de investeringen in woningen liepen terug. De groei van de economie liep ongeveer in de pas met andere eurolanden. Volgens Eurostat nam het bbp in het eurogebied in het derde kwartaal met 2,2 procent toe tegen 2,1 procent in het tweede kwartaal. Jaar-op-jaar viel de economische groei zowel in de eurozone als ons land terug. Mede gelet op de toename van het aantal besmettingen in de meeste landen lijkt een verdere afname van de groei van de bedrijvigheid op korte termijn waarschijnlijk. In Oostenrijk besloot de regering tot een lock down die vandaag ingaat en minstens tot 12 december zal duren. Afgelopen weekend waarschuwde Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat een ook in ons land nieuwe lock down dreigt, indien de bevolking zich niet beter aan de gedragsregels zal houden. Inmiddels is de samenleving overigens wel veel beter ingespeeld op de pandemie. De economisch schade van een eventuele nieuwe lock down zal daardoor mogelijk kunnen meevallen. 

Eurokoers (in Amerikaanse dollar)

Marktontwikkelingen

De recente toename van het aantal besmettingen in Europa leidde in de afgelopen twee weken tot een lichte daling van de lange rentetarieven. De kans dat de ECB in december zal besluiten om langer vast te houden aan het huidige ruime monetaire beleid neemt toe. De euro zakte daardoor verder weg ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Standen per 19 november 2021

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  0,16(0,14)  1,54(1,45)
Eurozone

-0,56 (-0,57)

0,12(0,10)

Duitsland   -0,33 (-0,24)
Frankrijk   0,01(0,07)
Nederland -0,19(-0,15)
Eurokoers USD 1,127 (1,152)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenprijsindex, oktober: 0,9%, excl. voedsel en energie 0,6%, 6,2% j.o.j. (september: 5,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: 1,2%, 14,1% j.o.j. (september: 13,3% j.o.j.)
 • industriële productie, oktober: 1,6%, 5,1% j.o.j. (september: 4,6% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 0,7%, 9,5% j.o.j. (september: 8,4% j.o.j.)
  

EUROZONE

 • industriële productie, september: -0,2%, 5,2% j.o.j. (augustus: 4,9% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, derde kwartaal: 0,9%, 2,0% j.o.j. (tweede kwartaal: 1,9% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • industriële productie, september: -1,3%, 0,8% j.o.j. (augustus: 3,9% j.o.j.)
  

NEDERLAND

 • industriële productie, september: 1,0%, 6,4% j.o.j. (augustus: 5,0% j.o.j.)
 • consumptie, september: 4,6% j.o.j. (augustus: 3,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, oktober: -15.000, 2,9% (september: 3,1%)
 • werkgelegenheid, oktober: +29.000, 2,3% j.o.j. (september: 2,3% j.o.j.)
   

Agenda

 • Verenigde Staten: -
 • Eurozone:  inkoopmanagersindex, november(23/11), index economisch sentiment, november(29/11), consumentenprijsindex, november(30/11), werkloosheid, oktober(2/12).
 • Nederland: consumentenvertrouwen, november(22/11), producentenvertrouwen, november(29/11).

Na het loslaten van de beperkende maatregelen in het voorjaar was in de meeste westerse landen sprake van een aanzienlijk herstel van de bedrijvigheid. Ondanks de sterk toegenomen vaccinatiegraad lijkt de pandemie nog niet voorbij. De besmettingen namen in de afgelopen weken weer toe, waardoor overheden in diverse Europese landen zich wederom genoodzaakt zagen om maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze maatregelen zich vooral richten op een uitbreiding van de toepassing van de coronapas in de samenleving, stimulering van vaccinatie en een betere naleving van de de basisregels. Daarnaast zal aan ouderen en kwetsbare groepen een derde zgn. boosterprik worden verstrekt. Het is niet onwaarschijnlijk dat op termijn de gehele bevolking opnieuw moet worden gevaccineerd. De vaccins worden immers op den duur minder effectief en bieden minder bescherming tegen nieuwe varianten van het virus. Deze varianten kunnen gemakkelijk ontstaan, aangezien de vaccinatiegraad in andere delen van de wereld aanzienlijk lager is.  

De Amerikaanse economie zal in 2021 naar verwachting met 7,0 procent groeien. In 2022 neemt de economische groei af naar 4,8 procent. Mede onder invloed van stimulerende maatregelen van de overheid en een aanhoudend ruim monetair beleid zullen de consumptie en de investeringen in de private sector aantrekken. De inflatie loopt mede als gevolg van hogere energieprijzen op van 1,3 procent in 2020 naar 3,6 procent in 2021. In 2022 neemt de inflatie af naar 3,0 procent. 

In de eurozone groeit de economie in 2021 naar verwachting met 4,6 procent. In 2022 neemt het bbp met ongeveer 4,5 procent toe. Het economisch herstel is te danken aan het ruime monetaire beleid en de steunpakketten van de overheden. De eurolanden die in 2020 het meest zijn getroffen door de pandemie zullen dit jaar de sterkste economische groei doormaken. Het economisch herstel is breed gedragen: zowel de consumptie, de investeringen als de uitvoer zal naar verwachting toenemen. De inflatie loopt mede door hogere energieprijzen in de eurozone op van 0,3 procent in 2020 naar 2,4 procent in 2021. In 2022 wordt een lichte daling van de inflatie naar 2,0 procent voorzien. 

Voor de Nederlandse economie wordt eveneens een krachtig herstel voorzien. Dit jaar zal het bbp met 4,0 procent toenemen. In 2022 zal de economische groei uitkomen op ca. 3,5 procent. De inflatie loopt sterk op, nl. van 1,1 procent in 2020 naar 2,3 procent dit jaar. In 2022 komt de geldontwaarding uit op 2,1 procent. 

Economische groei 2020 2021 2022
Verenigde Staten -3,4 7,0 4,8

Eurozone

-6,4

4,6

4,5

Nederland -3,8 4,0 3,5
 
Inflatie 2020 2021 2022
Verenigde Staten 1,3 3,6 3,0
Eurozone 0,3 2,4 2,0
Nederland 1,1 2,3 2,1

Rentevisie

De ECB blijft vooralsnog een ruim monetair beleid voeren. De leningen in het kader van de derde targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) aan banken lopen door tot juni 2022. Voorts blijft de centrale bank tot maart 2022 effecten aankopen onder het pandemic emergency purchase programme (PEPP). De recente toename van de inflatie is volgens de ECB van tijdelijke aard. Mede gelet op de onzekerheid over het verloop van de pandemie zal de centrale bank waarschijnlijk ook na maart volgend jaar effecten blijven aankopen. 

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 

euribor 3 mnd.

-0,56

-0,5 tot -0,3 

euroswap 5 jaar -0,14 -0,4 tot  -0,2  
euroswap 10 jaar 0,12  0,0 tot 0,2
euroswap 30 jaar   0,26  0,4 tot 0,6 

Yieldcurve

   

 

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.